ROGI /Sophienwalde/

Folwark Rogi został założony w 1773 roku i nazwany od trzeciego imienia Elżbiety Doroty Zofii von Waldow z domu von Bismarck. Właścicielem folwarku w tym czasie był Adolf Friedrich III von Waldow, królewski nadleśniczy z Tempelbergu. Najprawdopodobniej z budową pałacu w Lubniewicach rozpoczęto budowę pałacu w Rogach około 1906 roku. Budowę pałacu podjęto z myślą o niepełnosprawnej umysłowo córce ówczesnych właścicieli majątku. Założenie parkowe powstało w 1910 roku. Zespół pałacowo-parkowy znajdował się w rękach rodziny von Waldow do 1945 roku. Po wojnie w pałacu znajdowało się nadleśnictwo, technikum leśne, prewentorium i dom małego dziecka.Od 1976 roku przeznaczony na Ośrodek Doskonalenia Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Rogi lubuskie

Rogi-lubuskie

Rogi palac

rogi

DSC_0041

Malowniczo położony na północno-wschodnim brzegu jeziora Zofiówka, od południa i wschodu otoczony parkiem krajobrazowym, który założono równocześnie z pałacem, wykorzystując zróżnicowane gatunkowo zadrzewienie pobliskiego lasu, natomiast od strony kolonii w Rogach prowadzi aleja dojazdowa obsadzona starodrzewiem dębowym. Urozmaicony ryzalitami i wieżyczkami kształt pałacu nosi cechy stylu późnoromantycznego z elementami neoromańskimi i neorenesansowymi. Akcentem dominującym dwukondygnacyjnego obiektu jest wieża w narożniku południowo-wschodnim, kryta wysokim dachem namiotowym. Oryginalny wystrój wnętrz, opartych na podziale dwutraktowym, zachował się w pomieszczeniach parteru i większości sal I piętra, są to głównie boazeria i sztukaterie stropów. Pomieszczenia reprezentacyjne usytuowane zostały w trakcie zachodnim oraz w części północnej pałacu.

rogi-1944-lubuskie