RADOMICKO /Radenickel/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1308 roku należąc wówczas do biskupa poznańskiego. w północno-wschodniej części wsi położony był folwark. W 1713 roku dobra posiadał Georg Friedrich von Winterfeld, kawaler zamieszkały w Rzeczycy. Miał 3 braci: Christian Georg z Antwerpii, porucznik Alexander Ludwig i sierżant Samuel Adolf. Wg spisu z 1718/19 roku właścicielem majątku jest Alexander Ludwig von Winterfeld. W 1747-48 majątek wraz z dobrami w Trzebiechowie został sprzedany podpułkownikowi hrabiemu Friedrichowi Ludwigowi Fink von Finkenstein. W 1806 roku właścicielem dóbr był hrabia Fink von Finckenstein zamieszkały w Drzeniowie. W 1879 i 1896 roku nadal majątek wchodził w skład dóbr w Trzebiechowie. W 1914 roku majątek o powierzchni 456ha wchodził w skład majątku w Trzebiechowie należącym w tym czasie do Pani von Schierstaedt. Po 1918 roku właścicielem był Hans Joachim von Schierstaedt(1858-1921) wraz z żoną Dorotheą(1863-1927). Po podziale spadku Radomicko otrzymał ich najstarszy syn, Joachim. W 1929r. właścicielem nadal był Joachim von Schierstaedt. Posiadał majątek do 1945 roku.

DWÓR

We wsi stał dwór, obecnie nieistniejący. Do 1938 roku zamieszkany przez właścicieli majątku. Ze względu na alergię właściciela, po 1938 roku we dworze zamieszkiwał wójt Otto Müller.

radomicko-1896-lubuskie