Pyrnik /Pirnig/

Wieś leżąca w gminie Bojadła powiatu zielonogórskiego. Wzmiankowana w 1482 roku(Pirnig) oraz w 1541 roku(Pyrnick). W 1482 roku była w rękach rodu von Zabeltitz. Później wieś jest w posiadaniu rodziny von Dyhern. W 1688 roku wymieniany jako właściciel dóbr jest Wolf Alexander von Stosch, od którego w 1689 roku zakupił wieś Heinrich Johann von Dünnewald, właściciel Zaboru, ożeniony z Kathariną Elisabeth von Blumenthal. Po nim dobra dziedziczy jego syn, Ludwig von Dünnewald(1712). W 1722 roku majątek w posiadaniu Johana Tobiasa von Knobelsdorff. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje baron von Zedlitz wymieniony w 1748 roku ale już w 1765 roku majątek w posiadaniu Friedricha Hansa Karla księcia von Schӧnaich-Carolath.  W 1791 roku wieś posiada Ernst August Ferdinand von Schӧnaich-Carolath. Posiadał dobra do 1829 roku. Od 1845 roku posiada księżniczka Johanne Biron( 1773- 1876), żona Franciszka Pignatellego księcia Acerenza di Belmonte. Kolejnym posiadaczem majątku zostaje Pauline Marie Louise księżna von  Hohenzollern-Hechingen a następnie hrabiowie von Rothenburg.

Pyrnik pow. Zielona Góra, lubuskie 2

Pyrnik pow.Zielona Góra, lubuskiePyrnik- dwór od frontuPyrnik-dwór od strony parkuPyrnik-dwór

W części północnej położony był zespół dworski. Pozostałością po założeniu są: dwór, budynki gospodarcze. W centrum wsi znajdował się zespół folwarczny.

pyrnik-1933-lubuskie