PRZYBYSZÓW /Pürschkau/

Wieś leżąca w powiecie wschowskim, w gminie Sława początki której sięgają średniowiecza. Dzieje wsi są ściśle związane z dziejami Sławy leżącej ok. 3 km na wschód. Należała początkowo do Piastów Śląskich linii głogowskiej, w roku 1468 zakupiona przez Melchiora von Rechenberg z Borowa Polskiego od Henryka XI, księcia głogowskiego. Przybyszów jest w posiadaniu rodu von Rechenberg do połowy XVII wieku. Po bezpotomnej śmierci Sigismunda von Rechenberg w roku 1610, majątek cały przejmuje cesarz Ferdynand III Habsburg. Od 1655 roku wieś jest w posiadaniu rodu von Barwitz hrabiów von Fernemont i pozostaje w ich rękach do śmierci ostatniego z rodu Carla von Barwitz hrabiego von Fernemont w roku 1884. Od 1886 roku jest w rękach rodu von Haugwitz i pozostaje w ich posiadaniu do 1945 roku.Majątek ziemski składa się z dworu oraz zabudowań gospodarczych- obory, stajni i innych budynków gospodarczych. Po 1945 roku majątek w rękach PGR, pełnił funkcje: mieszkalną i administracyjną. Od 1990 roku w rękach prywatnych. Wśród licznych właścicieli dworu jest mowa także o polskim brzmieniu nazwisko Mycielskich/prawdopodobnie dzierżawcy majątku/.

Przybyszów-dwór

przybyszow-palac-i-kosciol

ZESPÓŁ DWORSKI
Dwór zbudowany w 1600 roku przez Sigimunda von Rechenberg, ożenionego z Anną von Kanitz prawdopodobnie na wcześniejszym założeniu- jak podają źródła niemieckie pierwotnie miał tam stać klasztor cysterski lub stanica rycerska. Murowany z kamienia i cegły. Piętrowy, założony na planie prostokąta, z okazałym ryzalitem od strony południowej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, nakryty czterospadowym dachem z lukarnami. Pomieszczenia na parterze nakryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi. W elewacji północnej kamienny portal renesansowy z półkoliście zamkniętym wejściem flankowanym dwoma pilastrami. Nad wejściem płycina z płasko rzeźbionymi kartuszami, zwieńczona trójkątnym przyczółkiem. Na ścianie elewacji ślady dekoracji sgraffitowej. Usytuowany obok kościoła.

haugewitz-2

haugitzhaugwitz-4haugwitz-3haugwitz-ii-3von-haugwitz

Pierwszymi przedstawicielami rodu von Haugwitz przybyłego na Śląsk z Miśni w XIII wieku byli Ruediger i Jan. Dali oni początek wszystkim późniejszym liniom rodu. Właściciele Sławy wywodzili się z czeskiej linii Namest, której założycielem był Henryk Wilhelm II(ur. 1706- zm.1758), młodszy syn Henryka Wilhelma I ze Ślubowa (w roku 1723 otrzymał tytuł barona), żonaty z Ludwiką baronówną von Seydlitz. Jako urzędnik cesarski przeniósł się ze Ślubowa do Austrii. Jego syn Karol Wilhelm I ożenił się w roku 1766 z dziedziczką państwa Namest w Czechach- Marią Józefą hrabianką von Frankenberg-Ludwigsdorff. W roku 1779 otrzymuje tytuł czeskiego hrabiego. Był założycielem czeskiej linii rodu. Posiadali w XX wieku państwo Przybyszów i Sławę.

przybyszow-1938-lubuskie