POLE /Pohlo/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1363 roku(Pule). W tym czasie należała do biskupów gubińskich. W latach 1452-1527 własność miasta Gubina a w latach 1549-1591 obywatela Gubina, niejakiego Franke. W 1577 roku połowa wsi należała do rodu von Polenz, która została sprzedana miastu Gubin. Miasto było właścicielem wsi do XIX wieku dzierżawiąc majątek rodzinom: von Polenz(1577, 1598, 1613), von Kindler(1631), Haupt(1639-1659), później nieznani dzierżawcy do czasu rozparcelowania majątku w XIX wieku.