POLANOWICE /Niemitzsch/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1000 roku, kiedy to cesarz Otton III przed swoją przedwczesną śmiercią darowuje wieś i zamek Niempsi klasztorowi z Nienburga nad Saalą. Wielokrotnie jeszcze wzmiankowana w latach: 1235(Nimitz),1395(Nemycz), 1461(Nimitz), 1542(Nimitz).  Klasztor z Nienburga posiadał wieś w latach 1000-1184/85. W 1249 roku Szydłów otrzymał Henryk III Dostojny(128-1288), margrabia miśnieński. W 1316 lub 1319 Szydłów wraz z zamkiem stał się własnością klasztoru w Neuzelle. Później własność benedyktynek gubińskich(1235, 1445, 1461-1563).. Następnie dzierżawiony przez: von Strauch(1541, 1546, 1550, 1562), von Sehlstrang(1577, 1602, 1613), Urząd Solny z Gubina(1626), RA Gubin(od 1820). Miejscowy majątek od XVII wieku w rękach wielu rodów: von Lӧben, von Bomsdorf, Boger(1650, 1671), Glimper(1706, 1708), Hoffmann(11714, 1726), hrabiów von Brühl(1823), Skarb Państwa(1910).

W wiekach średnich istniało niewielkie założenie obronne-zameczek. W 1347 roku Panem na zamku był Fritz de Omtitz.  We wsi pozostałości po folwarku: dwór oraz zabudowania gospodarcze.

polanowice-1911-lubuskie