PNIEWO /Osterwalde/

Osada położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego. Wielokrotnie wymieniana jako: Der Osterwald, Ostenwald, Osaterwaldow, po raz pierwszy wzmiankowana w 1477 roku. Stare lenno rodu von Waldow z Lubniewic. W 1565 roku wzmiankowany Kaspar von Waldow oraz jego syn, Hans von Waldow. W drugiej połowie XVII wieku dzierżawcą majątku był Anton Wilhelm von Schmallenberg(Schmalenberg) ożeniony z Anne Helene von Waldow. Ich córka Anna Barbara wyszła za mąż za Cornetsa Otto Friedricha von der Marwitz, właściciela Janczewa, później jako wdowa wychodzi za mąż za Friedricha Wilhelma von Schӧning, od 1698 roku nowego właściciela Janczewa. W 1715 roku dwa majątki: 1-szy należący do wdowy baronowej von Schmettau, 2-gi do barona Friedricha von Schmettau. Wg spisu właścicieli z 1718/19 roku dwa majątki należące: 1-szy do wdowy baronowej von Schmettau, 2-gi do barona Karla von Schmettau. Prawdopodobnie dzierżawili majątki od von Waldow z Rudnicy. W latach 1850-53 majątek obejmował 13835 akrów ziemi. W 1857 roku majątek własnością rodu von Waldow und Reitzenstein. W 1879 roku ich majątek obejmował 3326,30ha gruntów. Na początku XX wieku dobra posiada Carl von Waldow und Reitzenstein. W 1914 roku jego majątek obejmował 6363ha razem z Lubniewicami i Kiełpinem.

DWÓR

Wyludniająca się wieś. We wsi istniał folwark położony w zachodniej części wsi- obecnie bez śladu po założeniu. Po 1945 roku na terenie majątku utworzono PGR.

 

pniewo-1934-lubuskie