Morzyca /Blumberg/

HISTORIA WSI

Wieś w gminie Dolice powiatu stargardzkiego. W XIV wieku wieś należała do rodu von Wedel z Krępcewa- wymieniony Achim von Wedel(XVw.) W XV wieku(1457) jako lennik rodziny von Wedel wymieniony został Bartłomiej von Fürstenfeldt. W XV wieku wymienia sie rodzinę von Ramin, ale w historii rodziny nie znalazłem potwierdzenia posiadania wsi przez tą rodzinę. W XVI wieku wieś w rękach rodziny von Guben– wymieniony Michael Franck von Guben budowniczy zamku we wsi. Inni podają rodzinę von Pedl. Możliwe, że w XIV-XVI wieku kilka własności ziemskich we wsi. Od XVII wieku wieś jest własnością rodu von Papstein z Dankowa- wymienia się Petera Ludwiga von Papstein(XVIIIw.), Carl Friedrich von Papstein(XIXw.) Kolejnym właścicielem majątku w Morzycy była rodzina Kühne, której przedstawiciel Emil Kühne w 1850 roku zakupił dobra we wsi. Prawdopodobne na przełomie XIX/XX wieku właścicielem dóbr jest rodzina von Holtzendorff– wymieniony Karl von Holtzendorff. Do 1945 roku majątek w rękach rodziny Braune.

DWÓR OBRONNY

Pozostałością po wybudowanym w 1587 roku dworze obronnym jest cylindryczna baszta zwana „Stary Piotr”.

Morzyca zachodniopomorskie

PAŁAC

Również nie istnieje pałac zbudowany prawdopodobnie w XIX wieku. Pozostałością po założeniu jest mur okalający byłe założenie oraz park krajobrazowy.

Morzyca 1891, zachodniopomorskie