MOLKENHAUS Vw.

Były folwark obecnie będący częścią wsi Górczyna położonej w gminie Zwierzyń powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W 1896 roku folwark wchodził w skład majątku w Licheniu będącym w tym czasie w rękach Ferdynanda Wilhelma von Ritz-Lichtenow. W 1914 i 1929 roku wchodził w skład majątku w Licheniu należącym do Maximiliana von Ritz-Lichtenow.

FOLWARK

Po założeniu nie zachowały się budynki gospodarcze i mieszkalny.