MIĘDZYRZECZ /Meseritz/

HISTORIA MIASTA I ZAMKU

Pierwsza wzmianka o zamku międzyrzeckim pochodzi z 1002 roku z relacji biskupa Merseburga Thietmara. W 1005 roku w trakcie przemarszu wojsk Henryka II zamek oraz gród międzyrzecki został spalony. W XI wieku Międzyrzecz był pod wpływem Brandenburgii i Pomorza Zachodniego by na początku XII wieku przejść ponownie w posiadanie Piastów. Po śmierci Bolesława Krzywoustego, Międzyrzecz wraz z okolicami jako część Wielkopolski przypada księciu wielkopolskiemu oraz krakowskiemu- Mieszkowi Staremu a po nim Międzyrzecz wraz z zamkiem dziedziczą jego synowie: Odo- książę poznański i kaliski oraz Władysław Laskonogi- książę poznański i krakowski. Do zasług księcia Przemysła I należy ustanowienie w Międzyrzeczu kasztelani. Źródła z 1230 roku podają jako kasztelana zamku międzyrzeckiego Teodoryka i jego syna, Jana. W 1269 roku opiekun syna Przemysła I- Bolesław Pobożny umocnił miasto oraz zamek. Mimo tych zabiegów zamek jak i miasto zostało zdobyte i spalone przez Ottona Brandenburskiego. Wykorzystując prawa majątkowe do miasta i zamku Małgorzaty Brandenburskiej, wdowy po królu Przemyśle II Brandenburczycy podstępem zajęli zamek, by w 1306 roku margrabia Jan dla umocnienia granicy wydaje Międzyrzecz von Uchtenhagen`om. Międzyrzecz jak i zamek odzyskuje dla Polski Władysław Łokietek. Za Kazimierza Wielkiego w drugiej ćwierci XIV wieku rozpoczęto budowę nowego zamku, kończąc ją zapewne pod koniec czwartej ćwierci tego stulecia. W tym też czasie kasztelanem na zamku był Wincenty z Szamotuł. W 1426 roku zamek wizytował sam król Władysław Jagiełło. W 1466 roku Kazimierz Jagiellończyk oddał w zastaw zamek międzyrzecki Piotrowi z Szamotuł. W wyniku zdrady w roku 1474 zamek został zdobyty przez Ślązaków pod wodzą Jana II Żagańskiego wraz z oddziałami króla Węgier Macieja Korwina oraz przy udziale poddanych księcia Henryka kożuchowskiego i głogowian. Zarządcą zamku w czasie napadu księcia Jana Żagańskiego był Sędziwój Żydowski. Po zdobyciu zamek stał się siedzibą dowodzącego najazdem Stefana Zapolyi. W 1520 roku wojska saskie ciągnące na pomoc Krzyżakom zburzyły średniowieczny zamek. Rozpoczęta odbudowa zamku przez Zygmunta Starego zakończona została w roku 1533. Po odbudowie i wzmocnieniu w 1574 roku przebywa na zamku król Polski Henryk Walezy. Zamek uległ dewastacji w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku. W 1691 roku próbował go odbudować ówczesny starosta międzyrzecki Piotr Opaliński lecz śmierć starosty w tym samym roku przerwała odbudowę. Według lustracji z roku 1699 zamek był opuszczony i zdewastowany. Starostami międzyrzeckimi na początku XVIII wieku byli Mikołaj z Radomicka Radomicki oraz Jabłonowski, którzy wybudowali obok zamku rezydencję dla starostów.
W 1793 roku zamek przestał być królewszczyzną i został przejęty przez państwo pruskie, które w całości wraz z budynkami starostwa i folwarkiem zamkowym oddało w dzierżawę ministrowi von Lucchiesini. Ten majątek odkupił i wkrótce sprzedał Sturzel`owi, a następnie zamek przypadł rodzinie von Tempelhoffvon Dziembowskich pozostając ich własnością do 1945 roku.

Międzyrzecz- ruiny zamku z dziedzincem Międzyrzecz- ruiny zamku Międzyrzecz- ruiny zamku+fosa Międzyrzecz- wejscie do zamku Międzyrzecz1

Międzyrzecz1Międzyrzecz4 Międzyrzecz5 Międzyrzecz6 Międzyrzecz7 Międzyrzecz8

W 1896 roku właścicielem zamku jest landrat St. von Dziembowski. W XX wieku podjęto pierwsze próby restauracji zamku w latach 1922(wykorzystanie dziedzińca na cele teatralne) i w latach 1935/36. Po 1945 roku przejęty na cele muzealne. W latach 1954-64 przeprowadzono prace konserwatorskie zabezpieczające ruinę.

DSC_0364

DSC_0372

DSC_0377

DSC_0367

DSC_0376

Zamek usytuowany jest na zachód od starego miasta. Gotycka warownia, murowana z cegły została założona na planie wieloboku. Z pierwotnego założenia pozostała część murów obwodowych, arkadki, na których wspierał się drewniany ganek obronny, resztki cylindrycznej wieży oraz częściowo zrekonstruowana czworoboczna budowla gotycka dawna wieża lub dom przybramny. Z renesansowego okresu pochodzą basteje(w łączącym je murze znajduje się brama wjazdowa i furta dla pieszych) oraz piwnice renesansowego budynku mieszkalnego.

DSC_0383DSC_0386DSC_0389DSC_0385DSC_0368

 

 

 

 

DWÓR-rezydencja starostów, obecnie muzeum.

Międzyrzecz- dwor von DembowskichMiędzyrzecz Międzyrzecz-dwor przy zamku

Międzyrzecz-dwórDembowskich, lubuskie

 

 

DSC_0373

DSC_0392

DSC_0365

 

 

 

 

 

 

WILLE

Międzyrzecz - willa RuhlebenMiędzyrzecz- willa Gebauer

Międzyrzecz- willa mera miasta, lubuskie

Międzyrzecz 1921, lubuskie