MIĘDZYRZECZ /Meseritz/

Po raz pierwszy Międzyrzecz wzmiankowany w 1005 roku(Mezerici) w dokumencie Thietmara z Merseburga opisującego wyprawę wojenną Henryka II przeciwko państwu piastowskiemu. W połowie XI wieku Międzyrzecz zajęty został przez Pomorzan a odzyskany dla Piastów przez Bolesława Krzywoustego w 1094 roku. Położenie grodu na ważnym szlaku  komunikacyjnym powodowało częste najazdy obcych wojsk i idące za tym zniszczenia jak w 1157 roku kiedy osada została zniszczona przez wojska cesarza Fryderyka Barbarossę podczas wyprawy na Wielkopolskę czy w 1269 roku, kiedy zostało spalone przez Brandenburczyków Ottona V Długiego. Około 1248 roku Międzyrzecz otrzymał prawa miejskie. Prawdopodobnie w tym czasie istniało już założenie obronne, położone w zachodniej części miasta w widłach Obry i Paklicy, na miejscu którego król Polski Kazimierz Wielki zbudował zamek obronny. Okres panowania Kazimierza Wielkiego to także szybki rozwój miasta. W 1426 roku zamek wizytował sam król Władysław Jagiełło. W 1474 roku miasto i zamek zdobyte i zniszczone przez wojska księcia Jana II Żagańskiego i Macieja Korwina. Kolejnych zniszczeń miasto i zamek doznaje w 1520 roku podczas wojny polsko-krzyżackiej. Po zniszczeniach z 1520 roku, odbudowany przez króla Zygmunta Starego, którą to odbudowę zakończono w 1533 roku. Wjazd do zamku jest od wschodu, między dwoma bastejami powstałymi właśnie po 1520 roku. W 1574 roku na zamku zatrzymał się król Polski Henryk Walezy. Zamek uległ dewastacji w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku. W 1691 roku próbował go odbudować ówczesny starosta międzyrzecki Piotr Opaliński, lecz śmierć starosty w tym samym roku przerwała odbudowę. Według lustracji z roku 1699 zamek był opuszczony i zdewastowany. Starostami międzyrzeckimi na początku XVIII wieku byli Mikołaj z Radomicka Radomicki oraz Jabłonowski, którzy wybudowali obok zamku rezydencję dla starostów. W 1793 roku zamek przestał być królewszczyzną i został przejęty przez państwo pruskie, które w całości wraz z budynkami starostwa i folwarkiem zamkowym oddało w dzierżawę ministrowi Lucchiesini. Ten odkupił majątek i wkrótce sprzedał Sturzel`owi, a następnie zamek przypadł rodzinie Dziembowskich. Pierwszym z tego rodu był Stefan August von Dziembowski, żonaty z Jeannette Wilhelminą von Unruh. Miał z nią trzech synów. Po jego śmierci dnia 25.12.1859 roku, Międzyrzecz-zamek dziedziczy Stefan von Dziembowski, żonaty z Marią Konstancją von Kalckreuth, córką Leopolda von Kalckreuth, pana na Kursku. Po jego śmierci dnia 15.09.1900 roku dobra przechodzą na Stefana Konstantego. Umiera bezpotomnie w 1914 roku. Majątek przejmuje siostra Stefana, zamężna za Ludwia Friedricha Heinricha von Tempelhoff. Ostatnim właścicielem majątku z założeniem zamkowym jest syn Ludwika, Kurt von Tempelhoff. W XX wieku podjęto pierwsze próby restauracji zamku w latach 1922(wykorzystanie dziedzińca na cele teatralne) i w latach 1935/36. Po 1945 roku przejęty na cele muzealne. W latach 1954-64 przeprowadzono prace konserwatorskie zabezpieczające ruinę. Kolejne prace remontowe przy murach i bastejach prowadzone były w latach 1986-1992 i kontynuowane od 2004 roku.

Międzyrzecz- ruiny zamku z dziedzincem Międzyrzecz- ruiny zamku Międzyrzecz- ruiny zamku+fosa Międzyrzecz- wejscie do zamku Międzyrzecz1

Międzyrzecz1Międzyrzecz4 Międzyrzecz5 Międzyrzecz6 Międzyrzecz7 Międzyrzecz8

DSC_0364

DSC_0372

DSC_0377

DSC_0367

DSC_0376

Zamek usytuowany jest na zachód od starego miasta. Gotycka warownia, murowana z cegły została założona na planie wieloboku. Z pierwotnego założenia pozostała część murów obwodowych, arkadki, na których wspierał się drewniany ganek obronny, resztki cylindrycznej wieży oraz częściowo zrekonstruowana czworoboczna budowla gotycka dawna wieża lub dom przybramny. Z renesansowego okresu pochodzą basteje(w łączącym je murze znajduje się brama wjazdowa i furta dla pieszych) oraz piwnice renesansowego budynku mieszkalnego.

DSC_0383DSC_0386DSC_0389DSC_0385DSC_0368

 

 

 

 

DWÓR-rezydencja starostów, obecnie muzeum.

Międzyrzecz- dwor von DembowskichMiędzyrzecz Międzyrzecz-dwor przy zamku

Międzyrzecz-dwórDembowskich, lubuskie

 

 

DSC_0373

DSC_0392

DSC_0365

MAJĄTEK ZAMKOWY

FOLWARK MIEJSKI

Założony przed 1931 rokiem folwark miejski. Zachował się budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

Mapy od lewej: XIXw., 1931r., 1935r.

WILLE

Międzyrzecz - willa RuhlebenMiędzyrzecz- willa Gebauer

Międzyrzecz- willa mera miasta, lubuskie

 

 

Willa fabrykanta-ul. Konstytucji 3 Maja 60

Międzyrzecz 1921, lubuskie