LUBCZYNA /Lübzin/

Wieś położona w gminie Goleniów w powiecie goleniowskim. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1124 roku. W 1303 roku Otto II nadał wieś Johannowi von Wussow. Do XIV wieku  część wsi należała do Szczecina. Od XV do początku XIX wieku w rękach rodu von Wussow. W 1517 roku wzmiankowany Joachim von Wussow, w 1594 roku Adam von Wussow, w 1695 roku Carl Heinrich von Wussow. Prawdopodobnie we wsi kilka własności ziemskich. W 1745 roku część gruntów należała do Henninga Christinana von Petersdorff, spokrewnionego z rodziną von Wussow od strony dziadka. W 1759 roku większa część wsi należała do Curta Heinricha von Wussow. Prawdopodobnie z powodu kłopotów finansowych rodzina von Wussow wyprzedawała lub dawała w dzierżawę część swoich majątków. W 1774 roku Philipp Otto Ludewig von Wussow wydzierżawił Lubczynę na 25 lat Gustawowi Reinholdowi von Schmeling. W 1788 roku  trzech braci von Schwichow przejęło dzierżawę wsi: major Michael Ernst, kapitan Johann Friedrich i August. W 1795 roku za 114500 talarów Philipp Otto Ludwig von Wussow sprzedał wieś Juliusowi Friedrichowi Wilhelmowi von Flemming. Do 1802 roku część wsi nadal była dzierżawiona? przez kapitana Johanna Friedricha von Schwichow. Dnia 26.03.1804 roku umiera ostatni męski przedstawiciel rodu linii pomorskiej, Philipp Otto Ludwig von Wussow. W tym czasie majątek jest w rękach rodziny von Kurowski– wymieniony Albrecht, kapitan armii pruskiej, mason i Ludwig Wilhelm Daniel Theodor ur. 1775r., kapitan armii pruskiej, mason. W 1805 roku za sumę 200000 talarów majątek zakupił August Heinrich Borgstede(*05.12.1757-07.-+7.1824), nobilitowany przez króla Friedricha Wilhelma III. Ale czy był zdolny na zakupienie w 1805 roku Lubczyna, skoro w 1799 roku po zakupieniu Przelewic, wybudował w Przelewicach okazały pałac, który sprzedał księciu pruskiemu Augustowi w 1821 roku za sumę 256000 talarów. Może wtedy dopiero zakupił Lubczynę i przekazał ją synowi, Carlowi Friedrichowi Augustowi von Borgstede? Sam zamieszkał w Stargardzie gdzie zmarł. Rodzina von Borgstede posiadała majątek do 1939 roku. W 1870 roku właścicielem majątku był Alexander von Borgstede a dobra obejmowały 374,59 ha gruntów . We wsi w jej części południowo-wschodniej położony był majątek ziemski.