KRZYWIŃ /Kehrberg/

Osada leśna położona w gminie Widuchowa powiatu gryfińskiego. W 1242 roku fundatorami kościoła byli Bartłomiej Bruschauer i Detloff Trampe. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1430 roku kiedy należała do rodu von Trampe. Posiadali wieś do końca XVIII wieku. W XVI wieku siedział tu Dietrich Trampe. W 1679 roku wieś nabywa rodzina Hoffmann z Frankfurtu nad Odrą. W 1716 roku przechodzi w ręce rodziny Bandemer. W 1804 roku dobra są własnością państwa. W 1928 roku majątek rozparcelowano a dwór zaadoptowano na szkołę.

DWÓR

Nie zachował się. Obszar majątku to obecnie tereny szkolne.