KOWALÓW /Kohlow/

Wieś położona w gminie Rzepin powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1360 roku jako Kowl, Caul i Kaul, Kow, później jako Cawl(1423), Kauwel(1461). W 1361 roku margrabia Ludwig nadał lenno we wsi dla mieszkańca Ośna Kune Dechtemigut(Kuno Duchtemygut) oraz dla mieszkańców Frankfurtu n/Odrą, braciom Betke i Adamowi Wal. Po Kunie majątek odziedziczył jego syn Michel Duchtemigut. W 1421/23 roku część wsi należy do niejakiego Lütke Heinrich Genist(Gruist) z Ośna. W 1459 roku dobra we wsi miał Hans von Lossow, właściciel Boczowa i Drzeńska. W tym czasie wymienia się również rodzinę von Kӧckeritz. Rody von Lossow i von Kӧckeritz wymieniane były w 1588 roku. W 1598 roku siedzibę swoją mieli bracia von Wedel– Hans Georg i Bastian von Wedel, synowie Vicenza von Wedel. W 1608 roku mowa o rycerzu Joachimie von Ihlow z Kowalowa. W 1654 roku majątek w rękach rodu von Ludwig(Ludewig), który zakupili prawdopodobnie w latach trzydziestych, w czasie trwającej wojny trzydziestoletniej. Rodzina nobilitowana w 1566 roku. W 1718 roku wymienia się braci: porucznika Gustava Adolfa von Ludwig i kapitana Karla Rudolfa von Ludwig. Dobra posiadali do 1804 roku, kiedy zmuszeni zostali do sprzedaży majątku za długi powstałe z hazardu. Majątek zakupuje kapitan von Berg. W 1820 roku dobra przechodzą na porucznika von Dӧring, prawdopodobnie ożenionego z córką kapitana von Berg. Od niego w 1836 roku za 53.400 talarów majątek zakupił Kaspar Eduard Theodor Wilhelm von Kaphengst. Posiadali majątek do 1945 roku. Ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku był Karl Erich von Kaphengst i jego żona Johanna z domu von Rosenberg.

Kowalów pow. Rzepin, lubuskie

Kowalów gm.Rzepin, pow.Słubice, lubuskie

Kowalow- palac

PAŁAC

W XIX wieku prawdopodobnie na zrębach starszej budowli rodzina von Kaphengst buduje nowy pałac, z wieżą jako dominantą założenia. Pałac zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. Pozostałością założenia jest park z XIX wieku.

WILLA

kowalow-1895-lubuskie