JESIONOWO /Schönow/

Wieś położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1494 roku będąc w tym czasie własnością Johanna von Billerbeck. W latach 1520-1699 własność rodziny Runge– wzmiankowany Bartholomeus Runge(1520) i Balthasar Dietrich Runge(1699). W XVIII wieku wieś należy do rodu von Kussow. W 1741 roku wdowa po Wilhelmie Sigismundzie von Kussow sprzedaje majątek rodzinie von Trampe, która już w 1749 roku odsprzedaje dobra wdowie Dorothei Adelajdzie von Schӧning, późniejszej żonie majora Christopha F. von Bormann. W 1775 roku majątek zakupił Karl von Knobelsdorff. W latach 1822-1824 majątek należał do majora Friedricha Ludwiga von Knobelsdorff. W 1835 roku dobra zakupi Julius R. von der Osten. W 1868 roku właścicielem dóbr był Wilhelm von der Osten. W 1892 roku właścicielem majątku liczącego 1174 ha był L. Geitner z Berlina. W 1910 roku majątek obejmujący 1171,70 ha gruntów należał do Heinricha Geitner. W 1928 roku dobra liczące 902 ha gruntów należały do Gustava Engelbrechta. Po 1929 roku majątek rozparcelowany.

We wsi mocno przebudowany budynek pałacu z początku XX wieku, zaadoptowany na szkołę. Obok park krajobrazowy oraz zabudowania folwarczne.