JASZKOWA GÓRNA /Oberhannsdorf/

Wieś położona w gminie Kłodzko powiatu kłodzkiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1324 roku(ӧbersten Henningstorf, obirsten Henningstorf/ i wielokrotnie w latach: 1351/Obirsten Henygisdorf/, 1361/obirstyn Hennigirsdorf/, 1368/Obirsten Hennegesdorf/, 1370/superiori Henningsdorf, Obirsten Hennigisdorf/, 1371/Obrsten Hennigdtorf/, 1375/Obirsten Hennyngstorf/, 1385/Obirn Hennygsdorf/, 1395/Ober Hennegisdorf/, 1407/Superiori Hennigsdorff/, 1418/Ober Hennegisdorf/, 1419/Owern Hennegisdorff/, 1485/Obir-Hennigisdorff/, 1488/Ober Hennigigitzdorff/, 1498/Oberhennigsdorff, Obirhennigsdorff/, 1513/Hanstorff/, 1555/Hanigsdorf/, 1631/Superior Hansdorf/, 1747/Ober Hansdorff/, 1765/Ober Handsdorf/, 1789/Ober Hansdorff/, 1933/Oberhannsdorf/. Dobra rycerskie nazywano Schlosshof. W 1324 roku właścicielem wsi był Otto von Glubos. Rodzina von Glaubitz(Glubos, Glubowitz, Glaubicz, Gluboś, Glaubic z Dubina) posiadała część wsi do końca XIV w. Część wsi w latach 1347-68 posiadał Anzelm von Rheina(Rheine), który w 1347 roku zakupił część wsi od Hermana Czinbocz(Zenec, Czenec, Senitz) i jego synów Hinko i Hermanna. W latach 1341-43 część wsi w posiadaniu Heinricha de Stercza, starosty wrocławskiego, część wsi w 1351r. posiadał Herman Cenebius oraz Hennel von der Stercz, w 1361 roku Heynrich von Sydelicz, w 1368 roku Merten von Panwicz i Hannus von der Stercz Od 1484 roku lenno rycerskie było własnością Hansa Gotsche(Schaffgotsch). W 1491 roku wzmiankowany Hans Schoff. Część lenna rycerskiego posiadała rodzina Daniel von Henningsdorf, wymieniany Hans Daniel von Henningsdorf(1497r.) W latach 1488, 1499 burgrabia Kłodzka, którego żona Catharina w 1530 roku sprzedała swój majątek w Kunzendorf Hansowi Bielerowi von Reichenbach. Rodzina wymarła na Georgu zmarłym w Jaszkowie Górnej w 1578 roku. Po śmierci ostatniego z rodu majątek przejęła kamera cesarska a w 1579 roku cesarz Rudolf II sprzedał dobra swojemu sekretarzowi, Dawidowi Kober, zmarłemu w 1584 roku. Po nim majątek przypadł synowi, Karolowi zmarłemu w wieku 5 lat. W 1669 roku dobra zakupiła księżna Maria Benigna Picollomini d`Aragona wdowa po księciu, która zbankrutowała i została zlicytowana. W 1692 roku majątek zakupił hrabia Johann Ernst von Gӧtz(Gӧtzen). W 1765 roku cała wieś w rękach hrabiego von  Gӧtz (Gӧtzen). W 1780 roku po hrabinie Elisabeth von  Gӧtz (Gӧtzen) dobra odziedziczył jej siostrzeniec, hrabia Alexander von Magnis.  W 1789 roku własność hrabiego Ernsta Friedricha von Haugwitz. Później ponownie w posiadaniu hrabiów von Magnis. Posiadali majątek do 1945 roku wraz z przysiółkami Asterhof i Hahndorf.

DWÓR

W latach 80-tych XV wieku na terenie wsi powstał folwark dworski. Zespół dworski(Niederhof) składający się z dworu i zabudowań dworskich znajduje się w centrum wsi wybudowany dla Hansa Daniela von Henningsdorf. Około 1520 roku zbudowana została wieża mieszkalna, renesansowa, zbudowana z kamienia na planie czworoboku, otynkowana, podpiwniczona, kryta dachem dwuspadowym, trzykondygnacyjna. Po zniszczeniach ok, roku 1550 odbudowana i rozbudowana. Kolejne przekształcenia założenia nastąpiły ok. 1570-1580 roku- nad nadprożem tablica heraldyczna z herbem i datą 1570. Jego przebudowy dokonał Georg Daniel von Henningsdorf. Po śmierci Georga Daniela dwór przestał pełnić rolę siedziby rodowej. W połowie XVIII wieku dwór znacznie przebudowany. Kolejna przebudowa miała miejsce na początku XX wieku. Możliwość zwiedzania wnętrz po wcześniejszym uzgodnieniu. Całość założenia(dwór i zabudowania folwarczne) otoczone były murem z kamienia. Resztki muru zachowały się do dnia dzisiejszego.