DOMASZKÓW /Ebersdorf/

Wieś położona w gminie Międzylesie powiatu kłodzkiego. Jedna z największych wsi w powiecie kłodzkim, wieś łańcuchowa ciągnąca się przez ok. 5,5km. Pierwsza wzmianka o Domaszkowie pochodzi z roku 1254, kiedy związana była z zamkiem Szczerba. Wielokrotnie wymieniana w latach: 1346(Eberhardtsdorf), 1358(Ebirhartsdorf), 1360(Ebrsdorf, Ebersdorf), 1366(Ebirhardisdorf), 1384(Eberhardi villa), 1388(Elbirsdorff), 1414(Ebrhardiulla), 1416(Ebirsdorf), 1492(Aberschdorf), 1605(Eberssdorff), 1742(Ebersdorff), 1765(Ebersdorf). W 1337 roku należała do państwa śnielińskiego. W połowie XIV wieku należała do rodu von Gloubos(Glaubicz, Glaubitz). W 1346 roku margrabia morsawski Karol potwierdził nadanie lenna Nicolausowi von Glaubicz(Glubos). Duże straty poniosła wieś w czasie wojen husyckich. Od XV do XVII wieku należała do królewszczyzny. W 1684 roku zakupiona przez hrabiów von Althann z Międzylesia. W 1782 roku podział wsi na dwie części, które należały do hrabiego von Stillfried. Od 1840 roku własność księżnej Marianny Orańskiej, żony księcia Friedricha Heinricha Albrechta von Hohenzollern(1809-1872).

DWÓR SĘDZIOWSKI

Przy ul. Międzyleskiej 22 stoi dawny dwór sędziowski. Zbudowany na początku XIX wieku, piętrowy, kryty dachem naczółkowym z użytkowym poddaszem.