CZETOWICE /Zettitz/

Miejscowość położona w gminie Krosno Odrzańskie powiatu krośnieńskiego wymieniana w roku 1308(Cigaczic) jako własność biskupów poznańskich. Wg innych źródeł pierwsze zapisy o wsi pochodzą z roku 1530. W XV wieku wieś należy do rodu von Grünberg. Dobra przejęli po Christophie von zu Dohna. Wzmiankowany Hans(Johann) von Grünberg, zmarły w 1560 roku. Ożeniony był z Ursulą von Lӧben z Niekarzyna. Posiadał Bytnicę i Budziechów. Zmarły w 1580 roku Abraham von Grünberg ożeniony był z Sabine von Berge z Żukowic na Dolnym Śląsku. Posiadał Czetowice i Łazy k. Zielonej Góry. Jego syn, Abraham(24.08.1560 Czetowice- 02.05.1627 Łagów) poza Czetowicami posiadał Łaz, Budziechów, Staropole, Nowy Kisielin oraz Jędrzychowice(obecnie dzielnica Zielonej Góry). Żenił się trzykrotnie: 1-mo z Hedwig von Haugwitz(zm.1597r.), 2-ndo Sabine von Kittlitz, wdową po von Schaffgotsch, urodzoną w Świdnicy, zm.w 1610 roku w Łazach, 3-o z Helene von Schlichting. Posiadali majątek do 1682 roku do śmierci ostatniego męskiego potomka tej linii, Hansa Christopha von Grünberg. W 1693 roku majątek od wdowy po Hansie Christophie von Grünberg-Sabine Sophie kupuje Heinrich Gloger von Schwanbach. Po jego śmierci w 1708 roku majątek przejmuje jego młodszy syn, Maximilian Gloger von Schwanbach. W 1715 oraz wg spisu z 1718/19 roku właścicielem majątku był Hofrat Maximilian von Gloger, kawaler, zamieszkały w Czetowicach. Ma brata Ferdinanda von Gloger, właściciela dóbr w Skórzynie. Z tego rodu wzmiankowany Juliane Erdmuth von Gloger(*02.10.1722-+28.08.1757). Po śmierci ostatniego z rodu von Gloger w 1776 roku, majątek był w rękach rodziny do 1783 roku, kiedy przeszedł w ręce barona Konrada von Kottwitz(zm.1797). Po Konradzie właścicielem majątku został Alexander, zmarły w 1854 roku. Później własność rodu von Lüttwitz i radnego Endell. Po 1830 roku majątek w rękach pana Rothe, który jest również właścicielem Skórzyna. W 1842 roku majątek posiada niejaki Wurwitz. Administratorem od 1845 roku był Carl Caspar, który wykupił zadłużony majątek, będąc jego właścicielem do 1886 roku. W 1879 roku jego majątek obejmował 1047,03ha gruntów. Z powodu długów w 1886 roku sprzedał majątek Panu von Plӧtz, który zmarł dwa lata później. Od wdowy w 1890 roku majątek zakupił Günther von Wedel, którego majątek w 1896 roku obejmował 1009,30ha gruntów. Zmarł w 1905 roku. W 1914 roku majątek o powierzchni 1085ha należał do wdowy Marie von Wedel, z domu von der Decken. W 1929 roku włąsność porucznika w stanie spoczynku Wedigo von Wedel(ur.1893r.), którego majątek obejmował 1045ha. Rodzina von Wedel posiadała majątek do 1945 roku.

Czetowice- palac

We wschodniej części wsi znajdowało się założenie dworskie. Po założeniu pozostały budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy.

czetowice-1896-lubuskie

czetowice-1933-lubuskie