CZETOWICE /Zettitz/

Miejscowość wymieniana w roku 1308(Cigaczic) jako własność biskupów poznańskich. W XV wieku wieś należy do rodu von Grünberg. Dobra przejęli po Christophie von zu Dohna. Posiadali majątek do 1682 roku do śmierci ostatniego męskiego potomka tej linii, Hansa Christopha von Grünberg. W 1693 roku majątek od wdowy po Hansie Christophie von Grünberg, Sabine Sophie kupuje Heinrich von Gloger von Schwanbach. Po jego śmierci w 1708 roku majątek przejmuje jego młodszy syn, Maximilian Gloger von Schwanbach. Od 1800 roku dobra posiada rodzina von Kottwitz a od 1890 roku rodzina von Wedel.

Czetowice- palac

We wschodniej części wsi znajdowało się założenie dworskie. Po założeniu pozostały budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy.

czetowice-1896-lubuskie

czetowice-1933-lubuskie