BODZÓW /Besau,Bösau, Friedrichslager/

Wieś leżąca w gminie Bytom Odrzański, w powiecie nowosolskim, o średniowiecznym rodowodzie, wymieniana w 1305 roku. W tym czasie należała do biskupstwa wrocławskiego. Później własność rycerska należąca do rodów: Phul/1450/, Schawrke/początek XVI wieku/, von Kupperwolf/1791/, Kampz/1845-1854/, von Kessel/1854-1945/. Wieś podzielona na dwie części- dolną i górną. Taki podział nastąpił w XVI wieku. W obu częściach folwarki należące do rodziny von Kessel z Sobolic.

bodzow-1936-lubuskie