BOBRZANY-JANOWIEC /Girbigsdorf/

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

 Miejscowości Bobrzany-Janowiec od 1324 roku były w posiadaniu braci von Nechern, których lenno zostało potwierdzone w 1540 roku przez księcia saksońskiego, Jerzego. Bracia von Nechern- Gerwazy, Franciszek i Zygfryd byli synami i spadkobiercami Zygfryda von Nechern, starosty żagańskiego. Pod koniec XVI wieku od roku 1593 jest w rękach rodu von Kittlitz, linii z Małomic. Na początku XVII wieku majątek dziedziczy Karol von Kittlitz, a następnie jego bracia Zygfryd i Zygmunt. Od 1680 roku w posiadaniu cesarza Leopolda I, który w 1687(lub w 1692) roku nadaje w lenno dobra małomickie wraz z Chichami hrabinie von Redern z domu von Kittlitz oraz jej synom. Od końca XVII wieku w posiadaniu książąt żagańskich do 1766 roku. W 1694 roku Ferdynand książę żagański nadaje w lenno Henrykowi Gottlobowi von Redern zamek z połową zamkowego folwarku. Od 1778 roku majątek przechodzi na rodzinę zu Dohna z Małomic, w rękach, których pozostaje do czasu II wojny światowej. Od końca XVII wieku nastąpił podział własności wsi. Część wsi była w posiadaniu rodów von Stentzsch oraz von Knobelsdorff.

Naecher

Kittlitz

Redern hrabia (2)

Dohna von zu

von Stentzsch

Knobelsdorf

Bobrzany-Janowiec-zamek i palac

ZAMEK I

Zamek otoczony fosą, na planie czworoboku, budowany dwuetapowo. Prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku na terenie wsi zostaje wybudowana rycerska wieża mieszkalna przypuszczalnie przez ówczesnych właścicieli, rodzinę von Nechern. Na pocztówce z końca XIX wieku obok istniejących ruin zamku, widoczna budowla w stylu gotyckim opisana jako Burg-zamek. Jest to pozostałość po rycerskiej wieży mieszkalnej von Nechern, przebudowanej, w późniejszych latach przekształconej na spichlerz, rozebranej po 1945 roku.

511 516 520 512

ZAMEK II

Pod koniec XV wieku obok wieży mieszkalnej powstaje zamek zbudowany przez Zygfryda juniora von Nechern. Pierwotnie trójskrzydłowa budowla z wewnętrznym dziedzińcem, w XVI wieku rozbudowana o dodatkowe od zachodu skrzydło boczne i budynek bramny. Kolejne przebudowy miały miejsce w XVIII i XIX wieku.

Po II wojnie światowej w zamku mieściły się biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W 1960 roku pożar zamku. Od tego czasu nie użytkowany pozostaje w ruinie. W 1983 roku wykupiony przez prywatnego właściciela.

Bobrzany-Janowiec 1929, lubuskie