BARCIKOWICZKI /Klein Hänchen/

Dawna wieś, obecnie część miasta Zielona Góra. Na terenie wsi położony był folwark, po którym zachował się budynek gospodarczy. W 1791 roku pod nazwą Hӓnchen we wsi folwark należący do barona von Dyherrn. W 1845 roku własność wdowy baronowej von Dyherrn, Czettritz und Neuhaus. W 1857r.właścicielem majątku był Nagel, kupiec z Bytomia Odrzańskiego. W 1864 roku właścicielem majątku był burmistrz Richter. W 1873 roku majątek wielkości 632 mórg ziemi był własnością księcia Alexandra von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein z Drezna. W 1894 roku majątek o areale 158ha należący do baronowej Renate von der Lancken-Wakenitz, z domu Friedenthal, właścicielki pobliskiego Zatonia dzierżawił Bittner. W 1912 roku majątek o powierzchni 158 ha należący do spółki „Perseverantia”, G.m.b.H. z Otynia dzierżawił Bittner. Brak wzmianki o majątku w spisie z 1939 roku.

barcikowiczki-1896-lubuskie