BAKOWCE

Wieś w II RP położona w gminie Połonka powiatu łuckiego. Obecnie na terenie Ukrainy w rejonie łuckim obwodu wołyńskiego. Położona była w centrum olbrzymich majętności  książąt Lubomirskich. W samej wsi posiadali siedzibę magnacką, która w 1944 roku stała się schronieniem dla uchodźców z innych wsi przez bandami UPA.  W tym samym 1944 roku pałac został spalony prawdopodobnie przez banderowców.