Wartowo /Wartow/

Osada, obecnie część wsi Kołczewo położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. W XVIII wieku majątek należał do rodziny von Flemming/1756/. Wymieniany Carl Friedrich von Flemming. W 1804 roku dobra w rękach rodziny Fernow. Dobra po 1840 przechodzą w ręce rodziny Nӧbel. W 1870 roku właścicielem majątku liczącego sobie 543 ha gruntów był Raimond Nӧbel. W 1879 roku majątek liczył 140,89 ha gruntów. Od 1905 roku Wartowo było własnością rodziny Tesch. W tym czasie majątek liczył 234 ha gruntów. W 1928 roku dobra należały do E.Salzsieder juniora i liczyły 110 ha gruntów.

Flemming

Flemming hrabia Rzeszy

ZESPÓŁ DWORSKI

Pozostałością zespołu dworskiego są resztki parku, zabudowań gospodarczych wraz z podwórzem.