RADZISZEWO /Retzwosfelde/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Gryfino powiatu gryfińskiego. Założona w 1751 roku, której pierwszym właścicielem był Friedrich von Sydow. Z powodu kłopotów finansowych sprzedaje dobra w 1753 roku podpułkownikowi Carlowi Kristophowi baronowi von der Goltz. Od początku XIX wieku właścicielem dóbr był Ernst Gottlieb Ratt, zmarły w 1822 roku. Dobra przejmuje wdowa po nim, pani Ratt, która wychodzi za mąż za Friedricha Augusta Kӧgel. Dobra przejmuje syn Ernsta Gottlieba Ratt, który sprzedał dobra w roku 1867 niejakiemu Zelter. W 1922 roku ziemiańskie gruntu zostają wydzierżawione rolnikom z wioski.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór stał po zachodniej stronie wiejskiej drogi, gdzie droga odgałęzia się na wschód od kościoła.

Radziszewo, zachodniopomorskie