PRZECŁAW /Pritzlow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kołbaskowo powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1240 roku, kiedy stała się własnością księcia Barnima I, później wymieniona w 1243 gdy należała do zakonu cysterek ze Szczecina. W 1578 roku książę Ernest Ludwig nadaje wieś swojemu nadwornemu radcy Joachimowi II von der Schulenburg. Rodzina von der Schulenburg posiadała wieś do 1647 roku, kiedy sprzedali je Fryderykowi Bohl. Rodzina Bohl posiadała majątek do 1725 roku. Prawdopodobnie na krótko wieś była w rękach rodu von Hempel. Później majątek przejęła rodzina von Grumbkow. Z tego rodu wymienia się Casimira Friedricha von Grumbkow. Kolejnym posiadaczem dóbr był szczeciński landrat Carl Georg Wilhelm von Krause. Ostatnim z rodu był Karl Ferdinand Bogislav von Krause. Od 1856/57 roku dobra posiada radca sądu powiatowego Ewald Victor Moritz Kolbe. Rodzina Kolbe posiadała majątek do 1945 roku.

ZESPÓŁ DWORSKI

W zachodniej części wsi zachowały się resztki zespołu dworskiego- są to budynki gospodarcze oraz pozostałości po założeniu parkowym.

Przecław, zachodniopomorskie