PŁASTKOWO /Plastichow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1420 roku. Prawdopodobnie już wtedy należała do rodu von Mellin. Część gruntów posiadał brat Mazeken. W 1462 roku część gruntów należała do Kaspra Maaske ze Śniatowa. W 1468 roku wzmiankowany Dubislaff von Mellin. W 1540 roku książę pomorski Filip potwierdza własność rodzinie von Mellin. W 1628 roku wieś częściowo w posiadaniu rodziny von Flemming. W 1717 roku jedna część wsi należy do rodu von Mellin, druga do rodu von Flemming. W 1804 roku część należącą do rodu von Mellin przejął Henning Ludwig Dionysius von Blankenburg, a część należącą do rodziny von Flemming przejął Christian Ludwig Wilhelm hrabia von Wartensleben ze Świerzna. Ponownie w posiadaniu hrabiów von Mellin. W 1840 roku Joachim hrabia von Mellin, właściciel majątku buduje neoklasycystyczny dwór. W 1864 roku własność Augusta Appel. W 1910 roku majątek w rękach Paula Heise. Liczył 319 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr był Fritz Heise a majątek liczył 313 ha gruntów.

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

We wsi zespół dworsko-folwarczny. Po założeniu zachował się dwór znacznie przebudowany oraz dwa budynki gospodarcze.