ŚWIĘTA /Langenberg/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1754 roku. Należała do Szczecina. Później własność prywatna. W 1754 roku własność Johanna Christiana  Schwank, później należała do rodziny Marquardt. W 1830 roku majątek zakupił kupiec szczeciński Karol Friedrich Julius Camp. Kolejnym właścicielem majątku był kupiec szczeciński Edward Schwinning. W 1898 roku własność Carla Theodora Gustava Kickebusch. Przed 1939 roku własność Dominium Langenberg G.m.b.H.

We wsi zespół dworski z parkiem dworskim. Dwór zbudowany na początku XX wieku, przebudowany w 1983 roku z zatraceniem elementów neorenesansowych. Obecnie własność prywatna. Obok park krajobrazowy oraz resztki założenia folwarcznego.