Sulimierz /Adamsdorf/

Wieś położona w gminie Myślibórz powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1296 roku. W 1337 roku we wsi 5 działów rycerskich należącym do Henningusa Slamair, Granse, Henningusa de Buch, Ludeke von Scheningen, Liebenthal. W 1362 roku margrabia Ludwik II Rzymski potwierdził lenno wsi braciom Betkinowi, Arnoldowi i Hermanowi von Liebenthal. W 1363 roku Ludwik Rzymski pozwala Mikołajowi von Scheningen(Schӧning) na budowę siedziby rycerskiej na terenie wsi. W 1365 roku wzmiankowani Otto i Ludeke von Schӧning. W 1400 roku pojawia się ród von Hagen, a w 1402 roku Hasson von Brederlow. W 1436 roku panem na zamku sulimirskim jest Henning von Horker. W XV wieku kolejnym rycerzem mającym dobra we wsi jest Arnold von Wreech. W 1444 roku wymienia się rycerzy Gerkina von Wreech, Hansa von Hagen i Wernerea von Ellingen posiadających dobra rycerskie w Sulimierzu. W 1486 roku dobra we wsi posiadali bracia Hans, Kasper i Henning von Horker. W 1551 roku Paul von Ellingen odstępuje swój majątek Hansowi von Wreech z Lipian. W XVI wieku kilka działów rycerskich we wsi. W 1565 roku dobra we wsi posiada ród von Horker, von Schӧnebeck. W 1572 roku mowa o kilku majątkach rycerskich: ród von Horker(wzmiankowani Georg i Hans von Horker, Jakob, wdowa po Marxie, wdowa po Wolfie), Joachim von Schӧnebeck. W 1588 roku wymieniany Andreas von Wreech. Rodzina von Wreech posiadała majątek do 1683 roku. W tym czasie pojawia się ród von Sydow, która w 1644 roku zakupiła część gruntów we wsi od rodów von Wreech i von Hoker a następnie w 1683 roku odsprzedała część gruntów Christianowi Sigismundowi von Waldow.  W 1683 roku część gruntów należała do rodu von Strauss. Po Christianie Sigismundzie dobra dziedziczy jego syn Bernd Wilhelm a następnie wnuk Christian Friedrich, który w 1789 roku sprzedaje majątek za 73500 talarów majorowi von Meyerinck, który po kilku latach sprzedał go baronom von Eckardstein. W 1806 roku majątek zakupił baron von Knobelsdorff, którego córka Rosalie w 1845 roku wniosła dobra w posagu mężowi generałowi von Bojanowski. Po jego tragicznej śmierci w 1849 roku sprzedaje majątek Arnoldowi Karbe. Drogą sukcesji majątek przechodzi w ręce rodziny Middeldorf. W 1927 roku właścicielem dóbr była Marie Middeldorf z domu Karbe. Od XIX wieku właściciele Sulimierzyc mieszkali w Dzierzgowie, który od XX wieku stał się samodzielnym majątkiem. Od XX wieku właściciele Sulimierza mieszkali we dworze w Sulimierzu.

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY

W południowej części wsi zespól składający się z założenia folwarcznego oraz parku krajobrazowego o powierzchni 6 ha. Dwór będący w latach 60-tych był już ruiną. Na jego miejscu postawiono budynek mieszkalny.