SÓWKA /Luisenau/

Osada leśna położona w gminie Drawno powiatu choszczeńskiego.  W 1879 roku wchodzi w skład majątku w Jaźwinach, którego właścicielem był Gebr. Müller. W 1896 roku dobra o powierzchni 765,76ha w rękach Marie Kothe, z domu Müller. Razem z Jaźwinami w 1914 roku tworzyła majątek o powierzchni 723ha należącym do wdowy Marie Kothe, z domu Mueller oraz jej syna radnego Ludwiga Kothe.

Założenie nie zachowało się.