PODOŚNO /Karlshöhe Vw+Ullrichs Vw./

Osada położona  w Gminie Ośno Lubuskie powiatu słubickiego. Powstała z połączenia dwóch byłych majątków-folwarków: Torań(Karlhӧhe Vw.) i Mościenko(Ullrichs Vw). Pozostałością po założeniach folwarcznych są obecne budynki gospodarcze.

podosno-1895-lubuskie