LUTNIA /Luthrötha/

Była wieś, obecnie dzielnica Żagania. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1286 roku. We wsi dwa działy własności. Majątek I w 1307 roku należał do rodu von Kittlitz. Od 1307 do 1810 roku własność zakonu augustianów z Żagania. Majątek II w 1316 roku należał do rodziny von Bunthensee, od 1316 do 1810 w rękach zakonu augustianów z Żagania, którzy scalili te majątki w jeden. W 1601 roku powstał trzeci majątek należący do miasta Żagań, później przejęty przez zakon augustianów z Żagania. Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku dobra należały do rodziny Neumann z Dziwiszowa(1811), rodziny Willmann(1840-1910), spółki komandytowej Bredig z Głogowa(1912), właściciela dworu Racke(1913), kupca Paalen z Berlina(1917), miasta Żagań(1925-1940). Grunty tworzące majątek II wydzielone z pozostałych od 1912 do 1930 roku należały do von Thiedemann z Dziwiszowa. Po 1930 roku majątek rozparcelowany.