KOŹMINEK /Koschmin/

Wieś położona w gminie Szczaniec powiatu świebodzińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1334 roku oraz wielokrotnie w latach: 1407(Coszminecz), 1416(Coszmin, Cossmin), 1427(Coszmyn), 1428(Kosmyn, Cozmyn), 1439(Cosmin), 1528(Kosmin, Kozmin), 1530(Cozmyn Monachorum), 1545(Coszmynek). Początkowo wieś szlachecka należąca do rodziny Lest(1407), później do rodziny wata-Koźmińskich(1427,1437, Ostrorogowie(1439). W 1439 roku Sędziwój z Ostroroga przekazuje wieś opatowi Janowi z Paradyża. Po 1796 roku własność państwa pruskiego. Brak wzmianki o majątku w XIX wieku. W 1913 roku dwa majątki- majątek a o powierzchni 51ha należący do Paula Lange oraz majątek B o powierzchni 52ha należący do Paula Marowskiego.