KOŚCINO /Köstin/

Wieś położona w gminie Dobra Szczecińska powiatu polickiego. Założona prawdopodobnie w XVI wieku. Należała do Kolegiaty Mariackiej w Szczecinie. Później dobra książęce a następnie państwa pruskiego. Później własność miasta Szczecin. Majątek dzierżawiony: w latach 1843-53 dzierżawcą był Kieckenbusch, później Holdberg, pod koniec XIX wieku Schweitzer, w latach 1910-39 Wilhelm Nicolai.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór spalony w 1945 roku i rozebrany jak większość budynków folwarcznych. Z założenia ocalał park i kilka domów pracowniczych.

koscino-1907-zachodniopomorskie