SARBINOWO /Zorndorf/

Wieś położona w gminie Dębno powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1262 roku(Zorbamstorp,Torbamstorb) będąc własnością zakonu templariuszy. Wymieniana wielokrotnie w latach późniejszych: 1335(Tzorbensdorpe), 1401(Czorbindorff), 1451(Tzornendorff), 1460(Czornnendorff), 1758(Zorndorf). Po rozwiązaniu zakonu wieś w rękach margrabiów brandenburskich, którzy nadają ją joannitom, co zostało potwierdzone w 1318 roku. W 1540 roku po przejęciu wsi przez Jana kostrzyńskiego wieś staje się domeną państwową. Prawdopodobnie na terenie wsi niewielki folwark wchodzący w skład majątku w Dąbroszynie jak wynika ze spisu majątków z 1914 roku. Poza tym 12 majątków nie przekraczających 100ha należących do: Chr.Brucks(30,3ha), Frz.Engel(67,5ha), Heinricha Franz(68,5ha), Johanna Franz(35,5ha), Heinricha Friedrich(37,5ha), Wilhelma Friedrich(31,3ha), Wilhelma Furstenberg(30,3ha), Karla Hinze(46,3ha), wdowy Luise Masche(58,3ha), Bernhard Reichert(36,7ha), Ottona Reichert(30,3ha), Paula Schulz(60,5ha) a w 1929 roku kilka majątków również nie przekraczających 100 ha: Chr.Brucks(30,3ha), Franz Engel(75,5ha), Otto Franke(31,3ha), Heinrich Franz(68,5ha), Otto Friedrich(64,3ha), Wilh. Fürstenberg(30,3ha), Karl Hinze(46,3ha), Bernhard Reichert(30,3ha), Paul Schulz(60,5ha).

FOLWARK

We wsi jeden z ciekawszych domów przy zarastającym stawie.