PUSTKÓW /Tschöpeln/

Osada położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Historia wsi ściśle związana z historią wsi Stare Czaple. W 1925 roku została wydzielona z części wsi Alt Tschӧpeln. Obecnie we wsi resztki założenia dworskiego- budynki folwarczne oraz dość wyraźnie zaznaczone podwórze gospodarcze.

Pustków 1919, lubuskie