KOBYLINIEC /Hegemeisterei Vorwerk/

Były folwark, obecnie w obrębie wsi Białczyk położonej w gminie Witnica powiatu gorzowskiego. Początkowo leśniczówka a następnie folwark wchodzący w skład majątku w Sosnach. Wzmiankowany w 1815 oraz w 1844 roku. W 1896 roku była częścią majątku w Radogoszczy koło Witnicy należącym w tym czasie do rodziny Lange.

FOLWARK

Zachował się budynek mieszkalny oraz gospodarczy.