ŻELECHÓW /Selchow/

Wieś położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. W XIV i XV wieku należała do rodu von Seydlitz. Po raz pierwszy wymieniona w 1421 roku, kiedy właściciele wsi przekazują wieś joannitom łagowskim. W 1510 roku dobra są w rękach Hansa von Horn. Wieś w XVI wieku podzielona na kilka własności. Poza rodziną von Horn wymieniony ród von Lӧben. Prawdopodobnie rodzina von Zobeltitz doprowadza do scalenia dóbr. Posiadali dobra do połowy XIX wieku. Później majątek w posiadaniu rodziny von Rissmann. Od początku XX wieku do 1945 roku majątek jest własnością rodziny von Vollmar.

Żelechów 2, lubuskie

Żelechów, lubuskie

Żelechów pow. Sulęcin, lubuskie

Żelechów-dwór

PAŁAC

Pałac zbudowany w drugiej połowie XIX wieku przez Carla von Rissmann w dwóch etapach. Po 1945 roku należał do miejscowego PGR. Przez krótki okres pałac pełnił funkcję szkoły. Obecnie w rękach prywatnych, niezamieszkany.

zelechow-1902-lubuskie

ŻELISŁAW /Silber/

Wieś położona w gminie Małomice powiatu żagańskiego. Wzmiankowana w 1433 roku kiedy należała do baronów von Kittlitz z Małomic. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienieni: von Penzig z Rudawicy(1516)-posiadali część gruntów we wsi do 1550 roku, von Schӧnaich z Miłowic i Lipinek Łużyckich(1533), baronowie von Kittlitz z Małomic(1536-1680), książęta żagańscy(1680-1940). 

ŻENICHÓW /Schöneiche/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Obecnie przedmieście Gubina. Początki wsi sięgają XIII/XIV wieku, kiedy to mowa była o folwarku z zamkiem-dworem obronnym na wodzie, rozebranym w XV wieku. Po raz pierwszy wymieniony dopiero w 1670 roku. W latach 1653-55 należała do rodziny von Lochamnn. Później wymienia się: von Schlieben(1664), von Breitenbach(1699-1759), von Carlsburg(1760-1851), von Zawadski(1851, 1853). Od początku XX wieku majątek posiada rodzina von Mocki(1903).

zenichow-1933-lubuskie

Żerków /Gross Surchen/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Brzeg Dolny powiatu wołowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1304 jako własność klasztoru Cystersów z Lubiąża. Od 1568 roku dzierżawiona, od 1593 roku już jako własność rodziny von Kanitz. W XVII wieku w rękach rodu von Köckritz, w XVIII wieku w posiadaniu rodu von Haugwitz, by w XIX wieku ponownie w rękach rodu von Köckritz.

Kanitz

KoekeritzHaugwitz (4)

ZESPÓŁ PAŁACOWY

W zachodniej części wsi zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany w 1791 roku, barokowy, zbudowany na rzucie litery C, trzyskrzydłowy, jednopiętrowy, podpiwniczony, korpus główny kryty dachem czterospadowym, skrzydła trójspadowym. W skład zespołu wchodzi: oficyna dworska z połowy XVIII wieku, spichlerz z początku XX wieku, stodoła z początku XX wieku. Obok park krajobrazowy o powierzchni 4 ha, założony w 1840 roku z zachowaną aleją lipową.

Screen Shot 066

ŻERZYNO /Ornshagen/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Przez 4 stulecia należała do pomorskiego rodu von Borcke– wzmiankowany Adrian Heinrich i Carl Philipp von Borcke.  W 1666 roku wieś podzielona na 3 działy majątkowe należące do: Antoniusa von Borcke, Lorenza von Wedel i żony Christopha Henninga von Wedel. W 1826 roku Karl Ludwig von Borcke za 168 000 talarów sprzedaje majątek braciom: Ernstowi Gottfriedowi  Georgowi hrabiemu von Bülow-Cummerow i Georgowi Bernhardowi hrabiemu von Bülow-Cummerow. W 1827 roku cały majątek należał już do Ernsta. Ernst Gottfried Georg hrabia von Bülow-Cummerow umiera w 1851 roku. Dobra dziedziczy Henriette Caroline Luise  von Bülow(08.07.1809-24.10.1858). W 1857 roku dobra są w posiadaniu Hansa Adolpha hrabiego von Bülow(10.02.1807-12.02.1869). Po śmierci Hansa Adolpha majątek dziedziczy czworo rodzeństwa: Elise Luisa Adelheida hrabina von Bassewitz, Adelheid Ernestine Sophie hrabina Perponcher-Sedlnitzky(04.04.1833-18.04.1891), zamężna za Ludwigiem Nicolausem Friedrichem Ernstem Gustavem hrabią von Perponcher-Sedlnitzky(1827-1914), Marie Hedwig Emilie i Hans Gottfried George hrabia von Bülow. Z powodu kłopotów finansowych dnia 30 marca 1876 roku dobra zostają sprzedane. Zakupił je mąż Adelheid, Ludwig Nicolaus Friedrich Ernst Gustav hrabia von Perponcher-Siedlnitzky. Mieli 3 synów i dwie córki. Dobra odziedziczył Wilhelm Gustav Ludwig Karl hrabia von Perponcher-Sedlnitzky(15.06.1866-01.06.1930), ożeniony z Evą-Marią von Wilamowitz-Mӧllendorff. Posiadali dobra do 1945 roku. W 1910 roku majątek liczył 726,56 ha gruntów a w 1929 roku liczył 749 ha gruntów.

Borck hrabia

Bulow-Cummerow

Perponcher-Sedlnitzky (3)

 

 

 

Zerzyno ok. Reska, zachodniopomorskie

Żerzyno, zachodniopomorskie

Żerzyno- pow. Łobez, zachodniopomorskie

Żerzyno pow. Łobez, zachodniopomorskieŻerzyno pow. Łobez, zachodniopomorskie

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

W latach 1872-73 na bazie starszej budowli powstał pałac, którego budowa prawdopodobnie doprowadziła do zadłużenia majątku. Spalony przez Rosjan w 1945 roku i zburzony. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy z aleją dojazdową. W części południowej położony był zespół dworski z budynkami gospodarczymi.

Żerzyno 1912, zachodniopomorskie

Żółwino /Wollmirstaedt/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Na terenie wsi istniało założenie dworsko-folwarczne. W 1853 roku majątek należał do rodziny Struck. W 1870 roku majątek liczący 3105 mórg należał do Titusa Struck. W 1879 roku właścicielem dóbr był niejaki Schrader a dobra liczyły sobie 596,26 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek przejęty przez państwo pruskie. W 1910 roku majątek liczył 419 ha gruntów. W 1928 roku dobra liczyły 209 ha gruntów i dzierżawione były przez niejakiego Steifensand. Zarośniętą drogą docieramy do ruin dworu, zabudowy folwarcznej- stajni i 2-ch oborach oraz zdziczałego sadu i resztek parku dworskiego. 

ŻUBRÓW /Herzogswalde/

HISTORIA WSI

Wieś ze średniowieczną metryką wzmiankowana po raz pierwszy w 1461 roku. W latach 1477-1731 Żubrów był własnością rodziny von Waldow z Lubniewic i Glisna. W 1731 roku wieś przechodzi na własność rodziny von Schӧning, a następnie hrabiego von Schmettau. Później dobra są własnością rodziny von Behr-Negendank, by dostać się w posiadanie rodziny Leese(1828). Kolejnym właścicielem jest rodzina von Rosenstiel(1857)- wymieniony Wilhelm von Rosenstiel. Na przełomie XIX i XX wieku dobra są w posiadaniu rodziny von Bonin. Do 1945 roku właścicielem dóbr jest rodzina von Bӧttinger– wymieniony Waldemar von Bӧttinger(ur. 1886).

Żubrów-pałac na płn od Sulęcina001

Żubrów-pałac

PAŁAC

Co do powstania pałacu istnieją dwie daty: jedna podaje połowę XVII wieku(wg Helmigka), druga za datę powstania podaje okres po 1698 roku a przed 1714 rokiem. Bardziej prawdopodobna wydaje się druga wersja gdyż w 1700 roku właściciel tutejszego majątku, Balthasar Fridrich von Waldow zlecił budowę kościoła przy udziale von Schӧnning. Należy przypuszczać, że budowa pałacu wyprzedziła budowę kościoła lub nastąpiła wkrótce potem. Przebudowany w okresie lat 1760-1770, w której zmieniono częściowo układ pomieszczeń, wykonano nową klatkę schodową i sztukaterie stropów. Z okresu drugiej przebudowy, która miała miejsce w roku 1800 pochodzi stiukowa dekoracja stropów parterowej sali w północno-wschodnim narożniku i pomieszczenia na piętrze położonego w południowo-zachodnim narożniku oraz dekoracja elewacji. Około połowy XIX wieku obiekt otrzymał nowe tynki elewacyjne, a w końcu tegoż stulecia wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej. Po II wojnie światowej pałac do roku 1950 zajęty był przez wojska radzieckie, później polskie. Po 1950 roku pałac i zabudowania gospodarcze wchodziły w skład miejscowego PGR-u, później Lubniewickiego Kombinatu Rolnego jako Zakład Rolny Żubrów. Od początku lat 90-tych wchodzi w skład Agencji Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Od 1997 roku dzierżawione są przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUMARK” z Kostrzyna. Obecnie własność prywatna. Barokowy pałac ze znamionami klasycyzmu. Murowany, dwukondygnacyjny, założony na planie prostokąta, z pozornymi ryzalitami bocznymi od strony północnej i środkowymi od południa. Elewacje dekorowane pionowymi pasami boniowań. Na osi fasady wejście z klatką schodową o kamiennej, tralkowej balustradzie. Dach czterospadowy, mansardowy. Z zabytkowego wystroju wnętrz zachowana jest reprezentacyjna klatka schodowa z okresu budowy, wykonana z dębu, zdobiona płasko rzeźbioną dekoracją, barokowe sztukaterie stropów i kominki z drugiej połowy XVIII wieku. Na południe od pałacu rozciąga się park typu krajobrazowego, założony zapewne w XVIII wieku.

zubrow-1895-lubuskie

ŻUKÓW /Suckau/

Wieś położona w gminie Nowe Miasteczko powiatu nowosolskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1295 roku. W 1314 roku część gruntów należała do rodu von Buntenese, część do Katheriny von Borna. W 1421 roku wieś należy do kościoła głogowskiego. W 1444 roku właścicielem wsi jest Nickel von Suckau. Później wchodzi w skład majątku braci von Glaubitz(Hansa, Kaspara, Balzera i Melchiora). W 1475 roku wieś z rąk Henryka XI otrzymuje Nickel von Schweinitz z Bukowic. Około 1495 roku dobra te posiada Bernhard von Schweinitz. Po śmierci Bernharda II von Schweinitz w 1561 roku wieś zakupił Fabian von Schӧnaich. Wieś po wojnie trzydziestoletniej za długi trafiła w ręce głogowskich jezuitów. Po spłaceniu długu w wieku XVIII ponownie jest własnością książąt von Schӧnaich-Carolath.  Pod koniec XVIII wieku wieś podzielona na dwie części- jedna w rękach książąt von Schӧnaich-Carolath, druga własność rodziny von Logau. Do 1945 roku majątek w rękach książąt von Schӧnaich-Carolath-Beuthen.

Żuków pow. Szprotawa, lubuskie

We wsi pozostałości po folwarku: znacznie przebudowany dwór oraz zabudowa gospodarcza.

Żuków 1937, lubuskie

ŻUKÓW PYRZYCKI /Succow,Suckow a.d. Plöne/

Wieś położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Od XV wieku wieś stanowiła lenno rodu von Schӧning. W 1494 roku wzmiankowany Lüdecke von Schӧning żonaty z panną von Küssow. W  1575 roku wieś posiada Balzer von Schӧning, żonaty: 1.z Anne von Holzendorf-Jagow, 2. z Anne von Busch z Karłwic(Neuenfelde). W 1621 roku wspomniany Richard von Schӧning żonaty z Marie von Mildenitz z Łęczycy(Lenz). W 1665 roku wzmiankowany jako właściciel Heinrich von Schӧning żonaty z 1. Ursulą von Sacken, później z 2. Ilse von Blankensee. W 1681 roku wymieniony generał Ernst Lüdecke von Schӧning a w 1696 roku generał Hans Adam von Schӧning żonaty z Johanną Margarethą von Pӧllnitz. W 1734 roku majątek posiada Hans Heinrich von Schӧning żonaty z Anną Gottliebe von Sack. Kolejnym właścicielem dóbr był w 1742 roku major Hans Lupold von Schӧning, kawaler. Po nim majątek dziedziczy major Ernst Sigismund von Schӧning(1778), żonaty z Kathariną von Papstein z Pomietowa(Pumptow). W 1807 roku właścicielem dóbr jest landrat August Ernst von Schӧning żonaty z Amalie von Papstein z Morzycy(Blumberg). Kolejno w 1858 roku dobra posiada August Peter Sigismund von Schӧning, w 1874 August Ludomillus von Schӧning oraz Hermann Richard von Schӧning. W 1910 roku właścicielem majątku był Ernst Herman von Schӧning a dobra liczyły 795,62 ha gruntów. W 1929 roku dobra nadal należały do Ernsta Hermana i liczyły sobie 814 ha gruntów. W latach 30-tych XX wieku dobra należą do Fritza Dreetz. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa. Na terenie majątku utworzono PGR a pałac służył za mieszkania dla pracowników. Obecnie w rękach prywatnych, opuszczony.

von Schoening

Żuków-pałac

Żuków Pyrzycki-pałac

Żuków Pyrzycki pałac

ZESPÓŁ PAŁACOWY

W latach 1877-78 Hermann Richard von Schӧning zbudował pałac wg projektu swojej żony Luise a wykonawcą prac budowlanych był Ferdinand Neubarth z Wriezen. Eklektyczna budowa założona na planie prostokąta, wieżą w narożu, podpiwniczony.

Zuków pyrzycki 1936, zachodniopomorskie