PASTERZOWICE /Hirtendorf/

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1283 roku(Villa Pastoris), kolejno w 1294 roku(Hirthendorf). Należały w tym czasie do rycerza Ulricha Sybler. W 1294 roku wieś zakupił Nicolaus von Osla, który w 1311 roku sprzedał ją Ottonowi i Arnoldowi von Petzold. Bracia von Petzold w 1315 roku sprzedają wieś klasztorowi Magdalenek w Szprotawie. Majątek był w posiadaniu klasztoru do 1820 roku. W 1825 roku właścicielem majątku zostaje porucznik Samuel Bürger. W latach 1850-90 dobra są własnością książąt Acerenza Pignatelli de Belmonte. W latach 1890-1930 są w rękach Hermana i Izabeli Steinert. W 1933 roku majątek przejął Erwin Gossmann. Ostatnim właścicielem dóbr był Herbert Caje. Po 1945 roku w pałacu mieściła się administracja Państwowych Nieruchomości Ziemskich, a od 1969 roku Stacja Hodowli Roślin. Obecnie własność prywatna. Serdeczne podziękowania właścicielom za wyrażenie zgody na zdjęcia pałacu.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

W centrum wsi położony jest zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie na fundamentach starszej budowli w sąsiedztwie parku krajobrazowego z XVIII wieku. Pałac zbudowany na planie prostokąta, piętrowy, kryty dachem mansardowym. Na wprost pałacu zespół budynków gospodarczych z podwórzem folwarcznym.

Pasterzowice 1911, lubuskie

Pełczyce /Bernstein/

Miasto gminne położone w powiecie choszczeńskim. Początkom miasta, którego historia sięga X-XII wieku dał gród obronny założony na wyspie jeziora Panieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1240 roku. W tym czasie należała do Polski. Około 1260 roku rycerze księcia pomorskiego, bracia Lippold II i Teodoryk von Behr nadali osadzie prawa miejskie. Około 1280 roku Pełczyce zostały zajęte przez margrabiów brandenburskich Ottona V, Ottona VII i Albrechta III. W 1290 roku część Pełczyc tzw. Nowe Miasto zostało podarowane klasztorowi cysterek. W 1298 roku Albrecht III sprzedaje Ziemię Pełczycką Ottonowi IV, Konradowi i Janowi IV. Od 1315 roku Pełczyce są w posiadaniu księcia pomorskiego Ottona I. W 1348 roku książę Barnim III nadaje Ziemię Pełczycką swojej żonie Agnieszce w dożywocie jako wdowi majątek, którym zarządzała rodzina von Wedel. Od około 1414 roku Pełczyce należały do Zakonu Krzyżackiego. Podczas wojny pomorsko-brandenburskiej  w 1478 roku miasto zostało zdobyte przez elektora brandenburskiego Albrechta Achillesa, spalone i zburzone. Właścicielem miasta zostaje marszałek elektora, Jerzy von Rӧlicke. W 1485 roku Pełczyce są w zarządzie rodziny von Waldow z Lubniewic. W 1537 roku rodzina von Waldow przejmuje dobra cysterek po ich sekularyzacji, od 1571 roku posiadając je na własność. W 1728 roku Fryderyk Wilhelm I odkupuje Pełczyce od rodziny von Waldow, nadając Pełczycom statut miasta królewskiego.

GRÓDEK OBRONNY

Na cyplu jeziora Panieńskiego, do którego prowadzi ulica Zamkowa znajduje się grodzisko kształtu owalnego  o wymiarach 30x70m, wyniesiony ok. 3m nad taflę jeziora, którego zarysy widoczne dość wyraźnie do  dzisiaj. Założone zostało przez Ludolfa de Berensteyn a funkcjonowała do przełomu 1279/80.

ZAMEK

 Lennik księcia pomorskiego Ottona I wznosi zamek, o którym mowa jest w dokumencie z 13.03.1321 roku. Po jego zniszczeniu wzniesiono nowy zamek mieszczący się na wschód od miasta nad jeziorem Pełcz. Otoczony był wysokim murem obwodowym, z domem mieszkalnym oraz cylindryczną wieżą. Zniszczony w 1478 roku przez wojska elektora brandenburskiego Albrechta Achillesa. W 1600 roku zamek uległ przebudowie w stylu renesansowym przez rodzinę von Waldow. Zniszczony podczas wojny północnej, w 1728 roku sprzedany przez Krzysztofa von Waldow skarbowi królewskiemu. Do połowy XVIII wieku ruiny zamkowe całkowicie rozebrane. Na terenie zamkowym w XIX wieku wzniesiono budynek , mieszczący obecnie siedzibę parafii przy ulicy Kościelnej.

pelczyce-dwor-1

pelczyce-dwor-2

DWÓR

 Po założeniu konwentu cysterek na stromym brzegu jeziora, naprzeciwko gródka-grodziska powstał klasztor, który po sekularyzacji dóbr klasztornych przejęty został przez rodzinę von Waldow. Z budynków klasztornych powstał folwark. Główny budynek-dwór częściowo przebudowany  w stylu renesansowym(skrzydło zachodnie). W 1744 roku z dawnych dóbr klasztornych utworzono siedzibę urzędnika królewskiego i generalnego dzierżawcy, która istniała do 1929 roku.

WILLA DRENSCH i RÖDER

Pełczyce willa Drensch

Pełczyce 1891, zachodniopomorskie

PĘPLEWO /Pemplow/

Nieistniejąca osada położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1308 roku(Pempelow) jako własność kapituły kamieńskiej. Wymieniana w latach 1312 i 1321 kiedy była lennem Dietricha Warnow. W 1503 roku dobra należały do rodu von Steinwehr– wymieniony Joachim von Steinwehr, Jacob von Steinwehr, Achim von Steinwehr. Prawdopodobnie od XVII wieku majątek w posiadaniu rodziny von Flemming z Benic. W XVIII wieku na krótko majątek w rękach rodziny von Schlabrendorf. Pod koniec XVIII wieku ponownie w rękach rodziny von Flemming wchodząc w skład majątku w Benicach. W 1780 roku na terenie folwarku liczącego stałych 5 mieszkańców była owczarnia. W 1870 roku majątek zamieszkały przez 96 mieszkańców obejmował 1806 mórg gruntów. W 1910 roku majątek w rękach Kurda hrabiego von Flemming liczył 462 ha gruntów.

Pęplewo 1929, zachodniopomorskie