PARŁÓWKO/Parlowkrug/

Osada położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego, położony ok. 16,5km na południe od Kamienia Pomorskiego. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1870 roku. Były folwark wchodzący w skład majątku w Parłowie, założony przez ówczesnych właścicieli, rodzinę von Wedel-Parlow. W 1910 roku należał do Alberta Knoll, w latach 1928-45 do Willego Braun.

Zachował się budynek mieszkalny z przełomu XIX-XX wieku.

 

PARŁOWO /Parlow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 oraz w 1439 roku(Parlow). Była starym lennem rodu von Parlow. W 1439 roku wzmiankowany Clawes Parlow. W XVIII wieku mowa o siedzibie rodowej na terenie majątku. W tym czasie wzmiankowany Friederich Wilhelm von Parlow oraz jego syn Carl Albrecht Franz von Parlow(1753). Był ostatnim z rodu, ożenionym z Anną Charlotte von Wedel. Dobra odziedziczył Carl Friedrich von Wedel z Krzymowa, który w 1806 roku przyjął nazwisko von Wedel-Parlow. W 1870 roku majątek obejmował 1605 mórg ziemi. W 1910 roku właścicielem dóbr był Albert Knoll a dobra liczyły 395 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr, które liczyły w tym czasie 295 ha gruntów był August Braun, a w 1939 roku majątek w rękach Willego Braun, którego majątek obejmował 400 ha gruntów(wg Bronisch`a 295ha). W skład majątku wchodził folwark Parłówko(Parlowkrug).

DWÓR

W północno-zachodniej części założenia folwarcznego stał dwór ryglowy zbudowany w 1725 roku na miejscy starszego założenia, dworu, który zawalił się w 1714 roku. Była to dwupiętrowa budowla, zbudowana na planie prostokąta, kryta dachem mansardowym. Obecnie bez śladu po założeniu.

Budynki pracownicze majątku w Parłowie.

Parnowo /Parnow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Biesiekierz powiatu koszalińskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W tym czasie w roku 1286 wymienia się rycerza Conradusa Pyrnow. Nazwa miejscowości po raz pierwszy pojawia się w 1311 roku. W 1415 roku była tu siedziba rodu von Hinze . Już w 1419 roku jako właścicieli wymienia się rodzinę von Heidebreck/Heydebreck/. Do XVIII wieku podział wsi na kilka własności , na początku XIX wieku udało się scalić większość ziem we wsi w jeden majątek należący do podporucznika Christiana von Heidebreck. Poza tym majątkiem przetrwał drugi , nazwijmy go majątkiem B, leżącym na południowo-zachodnim krańcu wsi. Prawdopodobnie należał do takich rodów jak: von Wacholtz, von Schultz. W 1910 roku 100 hektarowy majątek B należał do Wiily Hager`a. Majątek A należący do von Heidebreck, od 1905 roku jest w posiadaniu rodu von Kamecke. W 1910 roku jako właściciela majątku A wymienia się Albrechta von Kamecke. Majątek liczył wtedy 257 ha ziemi. W 1928 roku właścicielem połączonych majątków A i B był nadal Albrecht von Kamecke a majątek liczył 320 ha gruntów. Był on ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku.

Parnowo-pałac

Pałac zbudowany dla rodziny von Heidebreck w drugiej połowie XIX wieku, był prawdopodobnie nową siedzibą rodową. Trzykondygnacyjny, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, z czterokondygnacyjną wieżą na planie kwadratu, podpiwniczony. Całość otoczona parkiem krajobrazowym o powierzchni 8 ha.

Prawdopodobnie na terenie majątku B stał dwór, jako stara siedziba rodu von Heidebreck. Jej ostatnim mieszkańcem był Karl Friedrich August hrabia von Heidebreck. Obecnie na miejscu założenia folwarcznego B stoi blok mieszklany oraz garaże.

 WachholtzHeidebreckKameckeKamecke hrabia

Parnowo 1938, zachodniopomorskie

Parsowo /Parsow/

Parsowo zachodniopomorskieParsowo-pałac

Pałac przed przebudową/1900-1905/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Biesiekierz powiatu koszalińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1172. Od XIII wieku do 1658 roku w rękach  rodu von Parsow. Kolejnym właścicielem wsi była pomorska rodzina von Heydenbreck. W latach 1764-72 majątek wykupił Fridrich Wilhelm von Gerlach. Ostatnimi właścicielami Parsowa byli:  August von Gerlach-Parsow oraz jego żona Ruth z domu Bonin-Bottschow.

a00a002.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg010

 

 

 

 

 

PAŁAC

Pałac został zbudowany w trzech etapach- w 1782 roku wzniesiona została część środkowa, w 1860 roku- część północna, w 1910 roku – część południowa. Mimo nadania stylu klasycystycznego bryle pałacu przez ostatniego właściciela, całością nawiązuje jednak do rezydencji barokowych. W pałacu rodzina von Gerlach zgromadziła olbrzymią bibliotekę, zbiory malarstwa, porcelany, fajansów. Park założony w XVIII wieku o powierzchni 13 ha, krajobrazowy, z niewielkim cmentarzem rodowym von Gerlach`ów oraz cmentarz koni/podobny jest na terenie zamku Kliczków/.

PASTERZOWICE /Hirtendorf/

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1283 roku(Villa Pastoris), kolejno w 1294 roku(Hirthendorf). Należały w tym czasie do rycerza Ulricha Sybler. W 1294 roku wieś zakupił Nicolaus von Osla, który w 1311 roku sprzedał ją Ottonowi i Arnoldowi von Petzold. Bracia von Petzold w 1315 roku sprzedają wieś klasztorowi Magdalenek w Szprotawie. Majątek był w posiadaniu klasztoru do 1820 roku. W 1825 roku właścicielem majątku zostaje porucznik Samuel Bürger. W latach 1850-90 dobra są własnością książąt Acerenza Pignatelli de Belmonte. W latach 1890-1930 są w rękach Hermana i Izabeli Steinert. W 1933 roku majątek przejął Erwin Gossmann. Ostatnim właścicielem dóbr był Herbert Caje. Po 1945 roku w pałacu mieściła się administracja Państwowych Nieruchomości Ziemskich, a od 1969 roku Stacja Hodowli Roślin. Obecnie własność prywatna. Serdeczne podziękowania właścicielom za wyrażenie zgody na zdjęcia pałacu.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

W centrum wsi położony jest zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie na fundamentach starszej budowli w sąsiedztwie parku krajobrazowego z XVIII wieku. Pałac zbudowany na planie prostokąta, piętrowy, kryty dachem mansardowym. Na wprost pałacu zespół budynków gospodarczych z podwórzem folwarcznym.

Pasterzowice 1911, lubuskie