ZIELONA GÓRA /Grünberg/

HISTORIA MIASTA

Położona w granicach Dolnego Śląska, Zielona Góra należała do Księstwa Głogowskiego dzieląc jego historyczne losy. Początki miasta sięgają XIII wieku, po raz pierwszy wymieniona w roku 1302. Prawa miejskie otrzymuje za czasów Henryka IV zwanego Wiernym w 1323 roku. Od 1335 roku w granicach Czech. Od połowy XIV wieku do roku 1488 rezydowali tu piastowscy książęta, z linii głogowskiej– Henryk V Żelazny i Henryk VIII. Po śmierci Henryka XI, Zielona Góra po podziale Księstwa Głogowskiego znalazła się w dzielnicy kożuchowskiej. Po 1508 roku ponownie pod rządami czeskimi. Po 1526 roku pod koroną habsburską. Rozwój miasta w wiekach XVI i XVII powstrzymywany wielokrotnie przez pożary i zniszczenia wojenne. Działania wojenne 1939-1945 nie przyniosły miastu większych zniszczeń.

Zielona Góra

 

ZAMEK

Książęcy zamek wybudowany prawdopodobnie w XIII/XIV wieku jako siedziba przedstawiciela władzy książęcej, został w roku 1488 zburzony i więcej nieodbudowany. Nieznana jest nawet jego lokalizacja, przypuszcza się tylko, że mógł być usytuowany w okolicy ulicy Zamkowej.

zielona-gora-1894-lubuskie

WILLE

Zielona Góra-willa

ZIELONA GÓRA Willa Försterów (na terenie Polskiej Wełny, zburzona podczas rozbudowy fabryki w latach 20)

zielona-gora-willa

zielona-gora-willa-lobtenz

zielona-gora-willa-hermann-lubuskie

zielona-gora-2-lubuskie