ZIELONA GÓRA /Grünberg/

Położona w granicach Dolnego Śląska, Zielona Góra należała do Księstwa Głogowskiego dzieląc jego historyczne losy. Początki miasta sięgają XIII wieku- przypuszcza się, że założone zostało ok. 1222 roku. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1302. Prawa miejskie na prawie niemieckim otrzymuje w 1315 roku, ponownie prawa miejskie otrzymuje za czasów Henryka IV zwanego Wiernym w 1323 roku. Od 1335 roku w granicach Czech. Od połowy XIV wieku do roku 1488 rezydowali tu piastowscy książęta, z linii głogowskiej– Henryk V Żelazny i Henryk VIII. Po śmierci Henryka IX miasto jest w rękach wdowy po nim, księżnej Cathariny, z domu księżnej raciborskiej. Po śmierci Henryka XI  Zielona Góra po podziale księstwa głogowskiego znalazła się w dzielnicy kożuchowskiej. Była pod zarządem księcia Jana II Żagańskiego. Po 1508 roku ponownie pod rządami czeskimi.  Po 1526 roku pod koroną habsburską. Pod koniec wieku XVI należała do Ulricha von Kittlitz. Od 1596 roku wolne miasto. Rozwój miasta w wiekach XVI i XVII powstrzymywany wielokrotnie przez pożary i zniszczenia wojenne. Działania wojenne 1939-1945 nie przyniosły większych zniszczeń.

Zielona Góra

 

ZAMEK

Książęcy zamek wybudowany prawdopodobnie w XIII/XIV wieku jako siedziba przedstawiciela władzy książęcej, został w roku 1488 zburzony i więcej nieodbudowany. Nieznana jest nawet jego lokalizacja, przypuszcza się tylko, że mógł być usytuowany w okolicy ulicy Zamkowej.

zielona-gora-1894-lubuskie

WILLE

Zielona Góra-willa

ZIELONA GÓRA Willa Försterów (na terenie Polskiej Wełny, zburzona podczas rozbudowy fabryki w latach 20)

zielona-gora-willa

zielona-gora-willa-lobtenz

zielona-gora-willa-hermann-lubuskie

zielona-gora-2-lubuskie