WLEWO /Wefelow/

Wieś położona w gminie Trzebiatów powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1224 roku kiedy była uposażeniem zakonu norbertanek z Trzebiatowa a później klasztoru w Białobłokach. W XV wieku wieś dzierżawi od zakonników ród von Manteuffel. Później własność miasta Trzebiatów, które przejęło dobra po sekularyzacji dóbr kościelnych. Miasto wydzierżawia majątek dwóm rodzinom rycerskim: von Wollenberg i von Brüstlein. W 1822 roku majątek wykupiła Johanna Philippina Brustlein. Dnia 21.02.1824 roku w majątku urodził się Adolph Friedrich Brustlein, którego żoną była Alexandrine Angelique Helene Ida z domu von Pissin. W 1864 roku majątek należał do Brustlein. W 1870 roku właścicielem dóbr jest Pani von Bonin a dobra obejmują 1222 mórg ziemi a w 1879 roku 312,29 ha gruntów. W 1892 roku przez małżeństwo panny z rodu von Bonin dobra w XX wieku przechodzą w ręce baronów von Schilling. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina von Wissmann.

Z zespołu dworskiego zachowała się tylko rządcówka, stajnia i spichlerz.