USTOWO /Güstow/

 HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kołbaskowo powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1240 roku. Kolejny raz wymieniona w 1243 roku, 1255 roku oraz w 1267 roku. W tym czasie była   własnością klasztoru cysterek w Szczecinie oraz biskupa kamieńskiego. Od 1445 roku własność rodu von Wussow. Z tego rodu wymienia się: Carla Heinricha von Wussow(XVIIw) i Friedricha von Wussow(XVIIIw). Od XVII/XVIII wieku liczne podziały własnościowe gruntów we wsi. Od 1741 roku majątek jest w posiadaniu rodziny von Schmeling. Od rodziny von Schmeling dobra zakupił Friedrich von Herr, od którego w 1797 roku dobra zakupił von Bonin. Część gruntów w tym czasie posiadała rodzina von Sydow. Z rodziny von Bonin wymieniony Otto Friedrich von Bonin. W 1815 roku majątek zostaje sprzedany przez rodzinę von Bonin szczecińskiemu konsulowi Brode. W 1862 roku majątek zakupiła rodzina Runge. Od początku XX wieku majątek jest w posiadaniu rodziny Heidborn. W 1939 roku dobra w posiadaniu Ludwiga Heidborn i Marka Wӧlsickendorf.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W części północnej wsi pozostałości po założeniu dworskim- budynki gospodarcze.

Ustowo, zachodniopomorskie