Upadły /Henkenhagen/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W 1565 roku należała do rodu von Steinwehr. Na początku XIX wieku majątek w rękach rodziny Wegner(1804). Później dobra należały do rodziny Krause(1862). Na początku XX wieku w posiadaniu rodziny Müller.  W 1910 roku własność Wilhelma Müller a dobra liczyły 114 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku był W.Strassenburg a dobra liczyły 114 ha gruntów.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W północno-wschodniej części wsi położony był majątek. Obecnie resztki parku dworskiego.