TRZEŚNIÓWEK /Gross Kirschbaum/

Nieistniejąca wieś położona na terenie poligonu wędrzyńskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1350 roku, kiedy należała do rodu von Klepzig. Później należała do joannitów łagowskich. Po sekularyzacji dóbr majątek przejęty przez państwo pruskie. W 1828 roku majątek jest w posiadaniu rodziny Schulz. W 1857 roku dobra posiada rodzina Riedel. Od początku XX wieku majątek w rękach rodziny Alisch(1903). Do 1945 roku majątek posiada rodzina Kramm(1929). W północno-wschodniej części wsi majątek z dworem.

trzesniowek-1929-lubuskie