Trzebianowo /Trebenow/

Nieistniejąca osada położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1300 roku i należała do rycerza Hermanna de Trebenow. Od XV wieku należała do możnego rodu von Flemming. W 1477 roku wymieniony Kurd von Flemming. Należała do rodziny von Flemming do połowy XVIII wieku. W 1628 roku wymieniony Otto von Flemming w sporze z sąsiadem Albrechtem von Guntersberg z Bresow. W 1766 roku część wsi sprzedana podpułkownikowi Johannowi Ernstowi von Plӧtz, w 1776 roku część sprzedana jego bratu generałowi Karlowi Christophowi von Plӧtz, który wkrótce umiera a jego część dziedziczy w/w brat. Po śmierci Johanna Ernsta von Plӧtz w 1782 roku, majątek dziedziczy wdowa po nim. Jeszcze w 1804 roku dobra należały do rodziny von Plӧtz. Część wsi nadal w posiadaniu rodziny von Flemming– wzmiankowany Adam von Flemming. Od 1804 roku dobra w posiadaniu rodziny von Berg przez małżeństwo Anny Sophie Friederike von Flemming z przedstawicielem rodu von Berg. W 1820 roku majątek w posiadaniu rodu von Brünnow. W 1824 roku właściciel zakłada folwark Neuhof, który został zlikwidowany w 1836 roku. Z małżeństwa Karoline von Brünnow z Augustem von Holstein, w 1830 roku urodził się Friedrich August von Holstein(1837-1909), późniejszy dyplomata i polityk. W 1848 roku majątek zakupił Bernd Adolf von Rosen(Roosen) z Hamburga. Był mennonitem i na zakup majątku potrzebował zgody pruskiego ministra spraw wewnętrznych. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje rodzina Müller. W 1910 roku majątek należy do Banku Ziemnego z Berlina. W tym czasie dobra liczą 826 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem majątku jest Friedrich Krüger a majątek liczy 426 ha gruntów. Ostatnim posiadaczem majątku jest rodzina Adolphi.