TARNÓW JEZIERNY /Tarnau a.S./

Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1154 roku, mówiąca o kasztelani w Tarnowie. W dokumencie z 1295 roku wymienia się kasztelana z Tarnowa, Pozenkę. W dokumencie z 1296 roku występuje Przybko jako de castello de Tarnowo. W 1331 roku po śmierci Przemka Głogowskiego Tarnowo Jezierne w spadku po mężu otrzymuje księżna Konstancja, córka Bernarda świdnickiego i wnuczka Władysława Łokietka oraz jej prawny opiekun, książę Bolko. W 1384 roku dobra te zostały zabrane księżnej Konstancji przez króla czeskiego Wacława IV i nadane Nicolausowi von Rechenberg. Książę głogowski Henryk XI w roku 1469 sprzedał pół Bytomia Odrzańskiego oraz pół Tarnowa Georgowi von Glaubitz. W 1561 roku Franz von Rechenberg sprzedaje swoje dobra Fabianowi von Schӧnaich. Rodzina von Schӧnaich posiadła Tarnów do  początku XX wieku. W 1936 roku właścicielami obiektu byli baronowie von Haugwitz ze Sławy.

tarnow-jezierny-zameczek

tarnow-jezierny3

tarnow-jezierny8

tarnow-jezierny-5

tarnow-jezierny1

ZAMEK

Pierwsza wzmianka o zamku-kasztelu pochodzi z XII wieku. W 1399 roku Ruprecht książę Śląska i pan na Legnicy zezwala braciom Nickelowi, Guntherowi, Clementowi i Heinrichowi von Rechenberg na wybudowanie nowego zamku i obwałowań. Postawiona warownia została zburzona w wyniku przemarszu oddziałów husyckich w 1433 roku i prawdopodobnie nie została już odbudowana. W 1561 roku Franz von Rechenberg sprzedaje swoje dobra Fabianowi von Schonaich, która władała nimi do początku XX wieku. W 1936 roku właścicielami obiektu byli baronowie von Haugwitz ze Sławy. Stojąca obecnie na wzniesieniu budowla zamku myśliwskiego nie posiada żadnego związku z istniejącą w Tarnowie kasztelanią. Przypuszcza się, że obok na wzgórzu stał prawdopodobnie zamek-kasztel z wielopiętrową wieżą.
Obecna budowla to zameczek myśliwski pobudowany w 1624 roku przez właściciela Siedliska, Johanna von Schonaicha, zwanego Nieszczęśliwym, który tu znalazł schronienie, kiedy w 1625 roku zabrano mu dobra ziemskie majoratu Siedlisko.
Przed 1945 rokiem znajdowało się tu schronisko turystyczne dla młodzieży. Po II wojnie światowej obiekt używany był przez Nadleśnictwo w Sławie. Do 1979 roku pozostawał nieużytkowany popadając w ruinę. Od 1980 roku XX wieku staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze zameczek został odbudowany z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej. Obecnie administrowany przez Zespół Szkół Rolniczych pełniąc funkcję turystyczno-hotelową.

tarnow-jezierny-1894-lubuskie