TARNAWA RZEPIŃSKA /Tornow/

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Początkowo należała do zakonu templariuszy, później od 1350 roku do zakonu joannitów łagowskich. W wiekach średnich wieś należała do rodów: von Weissensee, von Grüneberg. W wiekach XVI-XVIII Tarnawa należy do rodzin: von Schlichting, von Wedel, von Lӧben, von Mӧrner i von Sydow. We wsi dwa majątki- jeden zlokalizowany w północno-zachodniej części wsi(A), drugi położony jest w części środkowo-wschodniej. Na początku XIX wieku należały do rodziny Schmiedicke(1828). W połowie XIX wieku dobra są w posiadaniu rodziny Mudring(1857). Na początku XX wieku majątek staje się własnością rodziny Rosenow(1903). Ostatnim właścicielem obu majątków do 1945 roku była rodzina Hellenschmidt.

tarnow-dwor

tarnawa-rzepinska-1909-lubuskie