Sulikowo /Zoldekow/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1369. Od XV wieku należała do rodu von Brockhausen. W XVI wieku podzielona na kilka części, które scalił w 1804 roku Sigismund Ludwik von Brockhausen. Kolejnym właścicielem majątku była rodzina von Kruse. W 1861 roku majątek zakupił Georg Vestrum. Na początku lat 80-tych XIX wieku dobra zakupuje rodzina von Flemming. Ostatnim właścicielem majątku był Heino von Flemming.

Brockhausen

Kruse  Flemming hrabia Rzeszy

DWÓR RYGLOWY VON BROCKHAUSEN`ÓW Z XVIII wieku/2008r./

DWÓR RYGLOWY VON BROCKHAUSEN`ÓW Z XVIII wieku/2013r./

DWÓR ZARZĄDCY FOLWARKU Z XIX WIEKU/2008r./

DWÓR VON FLEMMING`ÓW Z XX WIEKU/2008r./

DWÓR VON FLEMMING`ÓW Z XX WIEKU/2013r./

ZABUDOWANIA FOLWARKU

Sulikowo016

Screen Shot