Śniatowo /Schnatow/

HISTORIA WSI

 Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1314 roku. W 1378 roku była własnością Heinricha von Tessin. W 1408 dobra przechodzą w ręce Heinricha Maaske, później należą do Kalusa Maaske(1436). W 1448 roku majątek jest własnością Joachima Troghe. W 1462 roku ponownie w posiadaniu rodziny Maaske. Prawdopodobnie pod koniec XV lub na początku XVI wieku doszło do podziału wsi na dwie części: a i b. Część b należała od 1515 roku do rodziny von Flemming, część a do rodziny von Mellin-Gahnz z pobliskiego Gańca. Prawdopodobnie część b przez krótki okres w rękach rodu von Lepel. W 1703 roku po połączeniu majątków a i b należała do rodziny von Mellin. W 1803 roku dobra w rękach rodu von Blankenburg. W 1834 roku majątek jest własnością rodu von Appel/Apel/. W 1861 roku właścicielem dóbr jest rodzina von Voss. Od 1889 roku majątek jest w rękach rodu von Flemming z Benic. W 1910 roku dobra liczyły 570, 68 ha gruntów a właścicielem był Kurt/d/ hrabia von Flemming. W 1928 roku majątek nadal był w rękach Kurt/d/a hrabiego von Flemming i liczył 571 ha gruntów. Był ostatnim właścicielem Śniatowa do 1945 roku.

Śniatowo-ok.Kamienia Pomorskiego, pałac von Flemmingów

Śniatowo, zachodniopomorskie

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

We wsi na obrzeżach parku stoi pałac z 1901 roku, w swojej pierwotnej formie w stylu eklektycznym. W czasie działań wojennych w 1945 roku doszło do zniszczenia dachu oraz górnego piętra. Przez lata pozostawał w ruinie. Podczas dokonanej odbudowy i remontu nie odbudowano dachu w pierwotnej formie, zastosowując płaskie zadaszenie, zlikwidowano wieżę, zwieńczenie frontowego ryzalitu. W środku zachował się neorenesansowy kominek, sztukaterie, posadzka na werandzie i parkiety. Od 1960 roku w pałacu mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Śniatowo- pałac od frontu Śniatowo-widok od dziedzińca wewn. Śniatowo-część balustrady Śniatowo-herb właścicieli-von Flemmingów Śniatowo-wejście do pałacu

 

 

 

 

Śniatowo 1929, zachodniopomorskie