SINIECHOWO /Schinchow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Była lennem rodu von Güntersberg. W 1717 roku wzmiankowany Eccard Henning von Güntersberg, który w sierpniu tego roku sprzedał część wsi majorowi Wilhelmowi Friederichowi von Flemming. W maju 1731 roku zapisał dobra swojemu synowi Sigismundowi von Güntersberg. W 1753 roku Wiejkowo jak i Siniechowo w zastaw otrzymał Wilhelm Sigismund von Flemming. W tym samym roku część majątku wykupił na lat 21 major Erdmann Joachim von Paulsdorf. Po śmierci Ernesta Friedricha Georga von Güntersberg, ostatniego z rodu w 1756 roku majątek przejęła wdowa Amalia Sophia z domu von Kleist. Po jej śmierci dnia 10.03.1766 roku dobra dziedziczy jej córka, Barbara Benigna Julianna Sophia zamężna za Nicolasa Hermanna von Berg, który w 1788 roku przejmuje majątek żony. Ich syn Carl Christian Philipp von Berg(+1842) ożeniony z Christine von Owstin przekazuje majątek córce, Alexandrine von Berg(1813-1859), zamężnej za Alberta von Plӧtz(1803-1876). W ten sposób dobra przechodzą w ręce rodu von Plӧtz. Z tego rodu wymienieni- Paul von Plӧtz(1839-1915), Albrecht von Plӧtz(1872-1945). Posiadali majątek do 1945 roku. W 1910 roku kiedy właścicielem był Paul von Plӧtz dobra liczyły 634 ha gruntów. W 1928 roku Albrecht von Plӧtz posiadał 747 ha gruntów.

Po założeniu nie ma śladu.