SIEDLISKO /Heidenau/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Założona w  XVII wieku początkowo jako folwark, później przekształcona w majątek. W XVIII wieku należała do hrabiów Finck von Finckenstein– wymienia się hrabinę Ulrike Finck von Finckenstein. Na początku XIX wieku staje się własnością baronów von Voss(1828). W połowie XIX wieku ponownie w rękach hrabiów Finck von Finckenstein. Na przełomie XIX/XX wieku majątek własnością rodziny von Schierstädt- wymieniony Fritz von Schierstädt. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina von Seydlitz-Kurzbach– wymieniony Carl von Seydlitz-Kurzbach.

Siedlisko pow. Krosno Odrzanskie, lubuskie

W części południowo-wschodniej wsi resztki założenia dworskiego.

siedlisko-1933-lubuskie