ŚMIĘĆ /Schminz/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Stepnica powiatu goleniowskiego. Założona w XVIII wieku przez holenderskich osadników. Na terenie wsi znajdował się majątek w 1910 roku należący do niejakiego Fuchs. Wchodził w skład majątku w pobliskim Czarnocinie. Po 1945 roku wieś opuszczona.

 

ŁĄKA /Lanke/

Wieś położona w gminie Stepnica powiatu goleniowskiego, obecnie część wsi Racimierz. Po raz pierwszy wymieniona w 1394 roku. W tym czasie należała do Ludeke von Masow, który sprzedał wieś klasztorowi w Wolinie. W 1579 roku wieś podzielona na dwie części- część A należała do katedry w Kamieniu Pomorskim, część B do rodziny von Zastrow. W 1587 roku biskupi kamieńscy założyli we wsi folwark, który po przejęciu go przez państwo pruskie, w 1818 roku zostało sprzedane rodzinie von Moeck. W XVIII wieku we wsi 4 folwarki: A należący do Friedericha Ehrenreidy von Ramin, B będący lennem rodziny von Versen, by stać się później lennem rodziny von Münchow i przez małżeństwo Henrietty Hedwig Ernestiny von Münchow przejść w ręce rodu von Flemming. Majątek C będący wcześniej własnością rodu von Zastrow, przechodzi w ręce rodziny von Flemming– wymieniony generał major Heinrich Ludewig von Flemming. Z rodu von Flemming wzmiankowani: Joachim Carl von Flemming(XVIIIw), Franz Berndt Johann Sigismund von Flemming(1804), Franz Wilhelm Carl von Flemming(1835). W 1879 roku majątek a i b należał do Pani Moeck  liczył 151,90ha gruntów a majątek c należał do rodziny von Flemming i liczył 136,58 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek B przez małżeństwo Margarete von Flemming przechodzi w ręce rodu von der Marwitz(1905). Folwarki te spłonęły w 1867 roku. W 1910 roku wymieniany majątek A i C należący do Hermanna Moeck i liczący 100 ha gruntów. W 1928 roku wymieniony majątek A należący do Friedricha Grosse i liczący 120 ha gruntów. W 1939 roku właścicielem majątku liczącego 210 ha gruntów był Joachim Baath. W zachodniej części wsi znajdował się majątek ziemski z dworem. Pozostałością jest park krajobrazowy oraz obora jako jedyny budynek po zabudowie gospodarczej.

SINIECHOWO /Schinchow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Była lennem rodu von Güntersberg. W 1717 roku wzmiankowany Eccard Henning von Güntersberg, który w sierpniu tego roku sprzedał część wsi majorowi Wilhelmowi Friederichowi von Flemming. W maju 1731 roku zapisał dobra swojemu synowi Sigismundowi von Güntersberg. W 1753 roku Wiejkowo jak i Siniechowo w zastaw otrzymał Wilhelm Sigismund von Flemming. W tym samym roku część majątku wykupił na lat 21 major Erdmann Joachim von Paulsdorf. Po śmierci Ernesta Friedricha Georga von Güntersberg, ostatniego z rodu w 1756 roku majątek przejęła wdowa Amalia Sophia z domu von Kleist. Po jej śmierci dnia 10.03.1766 roku dobra dziedziczy jej córka, Barbara Benigna Julianna Sophia zamężna za Nicolasa Hermanna von Berg, który w 1788 roku przejmuje majątek żony. Ich syn Carl Christian Philipp von Berg(+1842) ożeniony z Christine von Owstin przekazuje majątek córce, Alexandrine von Berg(1813-1859), zamężnej za Alberta von Plӧtz(1803-1876). W ten sposób dobra przechodzą w ręce rodu von Plӧtz. Z tego rodu wymienieni- Paul von Plӧtz(1839-1915), Albrecht von Plӧtz(1872-1945). Posiadali majątek do 1945 roku. W 1910 roku kiedy właścicielem był Paul von Plӧtz dobra liczyły 634 ha gruntów. W 1928 roku Albrecht von Plӧtz posiadał 747 ha gruntów.

ROZWAROWO /Ribbertow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 roku. Do 1720 roku wieś podzielona na część A i B. część A do 1488 roku należała do rodziny von dem Borne, część B do rodziny von Lockstӓdt, rodu von Brockhausen i von Zastrow. W 1523 roku we wsi mieszkał Peter von Zastrow. W 1559 roku Ewald von Flemming z Buka wykupuje część wsi. Do 1741 część wsi w rękach rodziny von Zastrow, później Samuela von Cocceji, od którego dobra zakupił Carl Friedrich hrabia von Flemming. Prawdopodobnie Carl Friedrich doprowadza do scalenia dóbr we wsi. W 1835 roku właścicielem majątku był Franz Wilhelm Carl hrabia von Flemming z Buszęcina. W 1910 jak i w 1928 roku majątek w rękach Richarda hrabiego von Flemming. W tym czasie dobra liczyły 606(1910) i 447(1928) ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr był Max Krüger.

PARŁOWO /Parlow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Była starym lennem rodu von Parlow. W XVIII wieku wzmiankowany Friederich Wilhelm von Parlow oraz jego syn Carl Albrecht Franz von Parlow(1753). Był ostatnim z rodu, ożenionym z Anną Charlotte von Wedel. Dobra odziedziczył Carl Friedrich von Wedel z Krzymowa, który w 1806 roku przyjął nazwisko von Wedel-Parlow. W 1910 roku właścicielem dóbr był Albert Knoll a dobra liczyły 395 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr, które liczyły w tym czasie 295 ha gruntów był August Braun.

OSTROMICE /Wustermitz/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 roku. Od XIV wieku należała do możnego rodu von Flemming. W 1513 roku jako właściciel wymieniony Kurt von Flemming. Już wtedy wieś podzielona na cztery działy własnościowe. W 1784 roku podzielona na cztery części: część A należała do generała Heirnicha Ludwiga von Flemming z Mierzęcina(A), część B należała do dzieci zmarłego majora Friedricha Wilhelma von Flemming z Mierzęcina(B), część C należała do Carla Friedricha von Flemming, część D do porucznika Johanna Ernsta von Plӧtz. W latach 1882-1884 dobra rodu von Flemming uległy parcelacji. Część pozostała przy rodzinie von Flemming, część przydzielono chłopom na prawach dziedzicznych. W 1928 roku majątek należał do R. Kressin i liczył 197 ha gruntów. Wieś miała formę krótkiej ulicówki. W jej południowo-wschodniej części rozlokowany był niewielki folwark z dworem i parkiem, pozostałość po majątku rodu von Flemming.

KSIĄŻ /Papenhagen/

Osada położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. We wsi majątek ziemski złożony z dworu i budynków gospodarczych. W 1910 roku należał do Johanna Salzsider i liczył 231 ha gruntów. Był częścią dóbr pobliskiego Stawna. W 1928 roku dobra należały do Egona Rudolphi i liczyły 236 ha gruntów.

PŁASTKOWO /Plastichow/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1420 roku. Prawdopodobnie już wtedy należała do rodu von Mellin. Część gruntów posiadał brat Mazeken. W 1462 roku część gruntów należała do Kaspra Maaske ze Śniatowa. W 1628 roku wieś częściowo w posiadaniu rodziny von Flemming. W 1717 roku jedna część wsi należy do rodu von Mellin, druga do rodu von Flemming. W 1804 roku część należącą do rodu von Mellin przejął Henning Ludwig Dionysius von Blankenburg, a część należącą do rodziny von Flemming przejął hrabia von Wartensleben ze Świerzna. W 1840 roku Joachim hrabia von Mellin, właściciel majątku buduje neoklasycystyczny dwór. W 1910 roku majątek w rękach Paula Heise. Liczył 319 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr był Fritz Heise a majątek liczył 313 ha gruntów.

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

We wsi zespół dworsko-folwarczny. Po założeniu zachował się dwór znacznie przebudowany oraz dwa budynki gospodarcze.

ŚWINOUJŚCIE /Swinemünde/

Miasto powiatowe nad Świną, którego początki sięgają XII wieku(Szwine 1182r). W latach 1185-1227 miejscowość wraz z całym Pomorzem Zachodnim była lennem Danii. Od 1628 roku ujście Świny przejęte zostały przez wojska szwedzkie. Do 1720 roku po pokoju wersalskim kończącym wojnę trzydziestoletnią  miasto jak i Pomorze Zachodnie należało do Królestwa Szwecji. W 1720 roku wyspy Wolin i Uznam zostały za sumę 10 mln talarów w złocie odkupione przez Prusy. W 1743 roku na północ od wioski Swine powstało osiedle o nazwie Swinemünde, ogłoszone portem morskim w 1747 roku. Prawa miejskie Świnoujście otrzymało w 1765 roku. W 1854 roku rozpoczęto budowę najwyższej wówczas latarni morskiej, zakończonej w 1857 roku.

WILLE