CISOWA /Zeisdorf/

Wieś położona w gminie Lipinki Łużyckie powiatu żarskiego. Wymieniona w 1391 roku(Czyestorf), w 1460(Czeissdorff) oraz w 1517(Zeichsdorf). Podzielona na część saksońską-żarska i śląską-żagańską. Część śląska z siedzibą dworską należała do: von Kalckreuth(1391), von Rackwitz(1460), von Briesen(1474), von Burgemann(1499-1529), von Quoss(1529), von Etzel(1536, 1557). Po połączeniu obu części wieś wchodziła w skład państwa stanowego Żary do 1817 roku. Później majątek należał do rodzin: Glӧckner(1828) i Helmigk(1844, 1850).

KRÓLÓW /Krohle/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1381 roku(Kralawe). Wieś wasalna majątku w Trzebieli. W 1552 roku należała do rodu von Burghaus następnie do von Schindel(1562, 1568).  Później wchodzi w skład dóbr żarskich. We wsi istniał folwark na terenie koloni „Schanze”. Obecnie bez śladu po założeniu.

ŁUKAWY /Hermsdorf/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1381 roku(Hermistoerff). Wieś wasalna majątku w Żarach. Część wsi należała do państwa żarskiego część do niejakiego Czische. W 1449 roku ówczesny właściciel von Unwürde sprzedaje majątek augustianom z Żagania, którzy posiadają dobra do sekularyzacji zakonu, do 1810 roku. We wsi istniał majątek z siedzibą dworską.

BIAŁKÓW /Belkau/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1349 roku(Belekowe) oraz w latach następnych: 1424(Pelkaw), 1451(Belko), 1527(Belckow), 1545(Belcko). Wieś należała do rodziny von Rothenburg(1391, później rodu von Kalckreuth(1451, 1527, 1538, 1545, 1570). Od 1618 roku wieś wasalna majątku żarskiego. W latach 1622-1727 własność rodu von Rackel, później von Minckwitz(1732), hrabiów von Promnitz(1745, 1764). Pomiędzy 1811-1850 majątek rozparcelowano.

PRZYBOROWICE /Tzschiegern, Schiegern/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1357 roku(Zcigerin), później w latach 1452(Czigerin), 1527(Zigaren). W 1357 roku wieś podzielona pomiędzy rody von Sallgast i von Lӧben. Później dość częste zmiany właścicieli: von List (1452), von der Heyde(1527, 1565, 1608, 1634), Rauscher (1656), Mühlmann von Mühlenfels(1697), von Bomsdorf(1723, 1746), von Stutterheim(1786-1791), baronowie von Manteuffel(1810-29). Ostatnim właścicielem dóbr był starosta powiatu gubińskiego, Ernst Wilhelm baron von Manteuffel-Tschiegern), za czasów którego doszło do rozparcelowania majątku.

STARGARD GUBIŃSKI /Stargardt/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1393 roku(Stargard). W 1397 roku własność mieszkańca Gubina o nazwisku Zauche. Należała do majątku w Gębicach do 1849 roku, później własność miasta Gubin. W 1818 roku powstał na terenie wsi folwark.

RABARZ-JAŁOWICE /Raubarth/

Obecnie część wsi Jałowice położonej w gminie Brody powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1578 roku(Raubert). W tym czasie własność rodu von Zeschau. Później dość częste zmiany właścicieli: von Lӧben i von Grünberg(1579), von Dallwitz(1598-wymieniony Johann Adolf zmarły w 1684r, Johann Wolf zmarły w 1728r, Johann Friedrich zmarły w 1800r.), von Schӧnaich(1646), von Dallwitz(1684-1798), baron von Thermo(1798-1849), von Heldreich(1849, 1853), hrabia von Reventlow(1858-wymieniony Friedrich zmarły w 1874r), książę von Schӧnaich-Carolath-Beuthen.

RASZYN /Räschen/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1546 roku(Rechmer, Reschmer). Wieś lenna majątku w Brodach, później należała do majątku w Osieku do XIX w. W 1546 roku majątek w posiadaniu rodu von Rothenburg, który był w ich rękach do 1710 roku. W XIX wieku majątek rozparcelowano.

POLE /Pohlo/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1363 roku(Pule). W tym czasie należała do biskupów gubińskich. W latach 1452-1527 własność miasta Gubina a w latach 1549-1591 obywatela Gubina, niejakiego Franke. W 1577 roku połowa wsi należała do rodu von Polenz, która została sprzedana miastu Gubin. Miasto było właścicielem wsi do XIX wieku dzierżawiąc majątek rodzinom: von Polenz(1577, 1598, 1613), von Kindler(1631), Haupt(1639-1659), później nieznani dzierżawcy do czasu rozparcelowania majątku w XIX wieku.

PLEŚNO /Beesgen-Plesse/

 Niewielka wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1357 roku(Plezsowe). W tym czasie należała do niejakiego Zauche z Gubina. Później wioska wchodząca w skład majątku w Starosiedlu. Dość częste zmiany właścicieli: von Dallwitz, właściciele Starosiedla(1452, 1527, 1598), później w dzierżawie: von Lochmann(1652, 1693), von Breitenbach(1699-1759), von Carlsburg(1760, 1810-1851), von Zawadzki(1851,1853). W drugiej połowie XIX wieku dobra w rękach książąt von Schӧnaich-Carolath-Beuthen.