WYSZOGÓRA /Piepenburg/

Osada położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1320 roku kiedy była własnością rycerza Henninga von Plote, przodkiem baronów von Plotho. Później własność rodów: von Blanckenburg, von Plӧtz, hrabiów von Eberstein, von der Osten, von Troyen. W 1465 roku należała do Dinniesa von der Osten. Z powodu kłopotów finansowych w 1577 roku sprzedali wieś rodzinie von Blücher. Powraca ponownie w ręce rodu von der Osten. Pod koniec XVIII wieku właścicielem był Friederich Wilhelm von der Osten. Do końca XIX wieku majątek w rękach rodu von der Osten– wzmiankowany August von der Osten. W 1870 roku majątek obejmował 3832 mórg ziemi a w 1879 roku 956,11  ha gruntów. Od początku XX wieku dobra posiada rodzina hrabiów von Bismarck-Osten.

 

POTULINIEC /Heydebreck/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Stare lenno rodu von Heydebreck. W wiekach średnich należy do rodu von der Osten, później do von Blücher. W 1715 roku wieś zakupił Johann Joseph von Borntin. Część gruntów należała w tym czasie do Matthiasa Conrada von der Osten a w 1745 roku do jego syna, Friedericha Wilhelma von der Osten. Po nim w 1735 roku majątek dziedziczy jego siostra, Erdmuth Katharina, wdowa po Eustachiusie Friederichu von Leektow. W 1750 roku dobra przejął kapitan Joachim Valentin von Preuss. Po nim majątek odziedziczyli synowie: Carl Friederich i Hans Ludewig von Preuss. W 1777 roku majątek zakupił Friederich Wilhelm von der Osten. W 1870 roku majątek obejmował 3889 mórg ziemi a w 1879 roku 928,22 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek dziedziczą hrabiowie von Bismarck-Osten. W części zachodniej wsi nad jeziorem resztki założenia dworskiego.

CZARNE /Neuenhagen/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Początkowo lenno rodu von Blücher. Po śmierci Vincenza von Blücher wieś w posiadaniu jego ojca, Christiana Ludewiga von Blücher. W 1721 roku część gruntów należała do Anshelma Christopha von Bonin. W 1729 roku wieś zakupił Matthias Conrad von der Osten ale 10 lat później Christian Ludewig von Blücher odkupuje wieś. W 1754 roku majątek dziedziczą 3 jego córki:Anna Dorothea Louisa, Beata Sophia Christiana i Augusta Dorothea Ulrica. 30.09.1755 roku majątek przejął Victor Siegmund von Miltitz, mąż Anny Dorothei Louisy von Blücher. Po śmierci Anny Dorothei dobra dziedziczy Beata Sophia Christiana von Blücher, zamężna za Christopha Ernsta Augusta von Platen. W 1757 roku sprzedał wieś Henningowi Christianowi von Mellin. Po jego śmierci dobra w roku 1769 przechodzą w ręce syna, porucznika Gotthilfa Christiana Curta von Mellin. W 1774 roku majątek zakupują bracia von Plӧtz: Johann Ludewig, Carl Heinrich i Ferdinand Joachim. Ostatecznie w tym samym roku majątek przejmuje Ferdinand Joachim von Plӧtz. W połowie XIX wieku majątek posiada rodzina Dumstrey. Za ich czasów w 1870 roku dobra obejmowały 4200 mórg ziemi a w 1879 roku 848,98 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek posiada rodzina Rohrschneider(1905). Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Kuhlow. W części zachodniej wsi położony był zespól dworsko-parkowy.

DOBIESŁAW /Altenhagen/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Stare lenno rodu von der Osten. Na początku XVIII wieku dobra należą do Matthiasa Conrada von der Osten a później do jego syna, Friedricha Wilhelma von der Osten(1745). Część gruntów za czasów Matthiasa należała do rodziny von Heydebreck ale zostały wykupione przez von der Osten. Posiadali majątek do końca XIX wieku. W 1870 roku ich majątek obejmował 2110 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 527,52 ha gruntów. Od początku XX wieku majątek w rękach rodziny von Bismarck-Osten. Wzmiankowany Carl von Bismarck-Osten.

SOWNO /Zowen/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. W 1577 roku wieś należała do Christiana Ludewiga von Blücher z Płot. W 1731 roku staje się własnością rodu von der Osten. W 1739 roku własność Matthiasa Conrada von der Osten. Po śmierci Matthiasa Conrada dobra w roku 1751 przejmuje syn jego, Friederich Wilhelm von der Osten. W 1870 roku ich majątek obejmował 2603 mórg ziemi a w 1879 roku liczyły 648,49 ha gruntów. W północno-zachodniej części wsi zespół dworski. Obecnie resztki zabudowy gospodarczej.